اگر بی پرده سخن بگوییم زیرا یک مرد مسن تر قبل از اینکه سرطان پروستات او را از پای در آورد در اثر عامل دیگری، مثلاً یک شوک با بیماری قلبی، خواهد مرد. شاید برای شما خوشایند نباشد که پزشکان هم مانند متخصصین بیمه، که به خاطر بالا بودن خطر مرگ فردی از بیمه کردن او اجتناب می کنند، عمل کنند و تنها به این علت که عامل دیگری قبل از سرطان پروستات باعث مرگ افراد، مسن خواهد شد، از جراحی آنان خودداری کنند. اما واقعیت امر این است که بسیاری از پزشکان جراحی سرطان پروستات را، در صورتی که احتمال آنکه توده سرطانی باعث مرگ فرد شود وجود نداشته باشد، عمل بی رحمانه ای می دانند.

دلیل دیگری که مدتهاست کنار گذاشته شده است این است که سرطان پروستات در جوانان قابلیت تهاجمی بیشتری دارد. هرچند در حل حاضر پژوهشهای فراوانی بیانگر آن است که سرطان پروستات در مردان جوان سریع تر از همشهریهای مسن تر آنها رشد نمی کند.

به نظر می رسد که سن بر روی نوع تأثیر می گذارد ؟ این طور نیست ؟

همچنان که محققین راند اشاره کردند بی تردید الگوی درمانی، قسمتی به وسیله خود بیمار و قسمتی به واسطه نگرانی آنان از تواناییشان در تحمل درمان شکل می گیرد. در موارد دیگری ممکن است پزشکان به اختیار خود سن 70 سالگی را سن پایانی برگزیده باشند. تعیین درست یا نادرست بودن این امر را به دست اندرکاران اخلاق پزشکی وا می گذاریم. اما نگرانیهای بیشتر مردم، که انطباقی با واقعیت ندارد، ناشی از دو مسئله است. اینکه درمان ممکن است غیر موثر و تنها ضدباروری باشد و دیگر اینکه منابع مراقبتهای بهداشتی محدود است.

آیا این بدان معنا است که اگر من 70 سال باشم نمی توانم تحت عمل پروستات برداری قرار گیرم ؟

بسیاری از اورولوژیستها برحسب شرایط این قانون را نقض می کنند. آنها از این موضوع آگاهند که اگرچه «امید به زندگی» از هنگام تولد برای یک فرد آمریکایی 72 سال است، وقنی شخصی به این سن می رسد می تواند انتظار داشته باشد که 10 سال دیگر زندگی می کند و مردان بیشتر و بیشتری تا سنین 90 تا 100 سالگی زندگی می کنند. استفان روس در کتاب پروستات می گوید که وقتی بیماری در شرایط عالی قرار دارد سن فیزیولوژی او با وجود مسن تقویمی 75 سال، تنها 65 سال است. معتقدم باید استثناهایی قائل شد.

در واقع در پژوهشی که ما قبلا در مورد افزایش پروستات برداری رادیکال ذکر کردیم، 12 درصد از آن جراحیها بر روی مردان 75 ساله یا مسن تر صورت گرفته بود.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: