اثر بهداشتی تنظیم خانواده بر باروری به شرح زیر است :

1- اجتناب از حاملگیهای ناخواسته و وقوع تولدهای دلخواه 2- ایجاد تغییر در تعداد کل متولدین به توسط هر مادر 3- فاصله گذاری یا ایجاد تفاوت در فواصل بین حاملگیها 4- زمان بندی یا ایجاد تغییرات در زمان وقوع تولد، خصوصاً اولین و آخرین تولد در ارتباط با سن والدین، بویژه سن مادر.

در قالب این محتوا اثرات تنظیم خانواده بر بهداشت جسمانی و روانی مادر، کودک و سایر اعضای خانواده نیز مطرح است. باید توجه داشت که باروری با فاکتورهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه است. بطور مثال تعداد زایمان بالا معمولاً همراه با وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین، فقر غذایی، فقر بهداشتی، جمعیت زیاد و سواد پایین می باشد.

این فاکتورها همگی باهم پیوسته و در ایجاد زایمانهای مشکل و نارس، تولد با وزن کم، عفونتها و ضربات مؤثرند. در برخی حاملگیها سلامت و حتی زندگی زنان و جنین آنها در معرض تهدید جدی است. نمونه های این بیماریها عبارتند از : بیماری خونی، فشارخون بالا، کم خونی شدید، سوء تغذیه، سابقه مسمومیتهای حاملگی مکرر، ناراحتیهای زنانگی، صدمات زایمان و سقط جنین مکرر. سایر بیماریها مانند بیماریهای قلبی و عروقی، بیماری قند، صرع و بیماری روانی نیز بیماریهایی هستند که در شرایط ناکافی بهداشتی به چشم می خورند.

با اینکه خطر مرگ و میر مادر در حاملگی دوم و سوم کمتر از حاملگی اول است، این خطر از سومین حاملگی به بعد اضافه می شود و بعداز حاملگی پنجم به نحو قابل توجهی افزایش می یابد و در اینجاست که می توانیم عوارض و آثار ناشی از حاملگی را از سن مادر مجزا کنیم؛ ولی این دو فاکتور معمولاً باهم در ارتباط هستند. مطالعه ای که هندوستان و در ناحیه ای که مرگ و میر مادران 10 در هزار تولد زند و متوسط حاملگی بیشتر از یک می باشد، انجام گرفته نشان می دهد. که یک مادر در حدود یک در ده شانس مردن در هر زایمان را دارد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: