درمان آبسه

عسل و آرد گندم را به نسبت مساوی مخلوط نموده و کمی آب به آن بیفزایید و به روی آبسه بگذارید آن معالجه خواهد شد.

درمان سودا

در درمان سودا (زخمهای دست و پا، صورت و گردن) آب انار یا رب انار را با عسل مخلوط کرده ضماد نمایید.

درمان سایر زخمها

روشهای درمان

الف) در درمان زخمهای سفلیس و سایر زخمهای مشابه آن ضماد آب انار یا رب انار مخلوط با عسل مفید واقع می شود. ضماد ترب با عسل زخم های پلید و چرکی را درمان می کند.

ب) مالیدن زهره گاو مخلوط با عسل ضدورم و نافع زخمهاست.

ج) ضماد انار با عسل جهت رفع اثار آبله و از بین بردن گوشت های اضافی نافع است.

د) ضماد خربزه با عسل در درمان زرد زخم موثر است. مالیدن مخلوط پودر دارچین با عسل زخم های چرکی را خشک و کک و مک را پاک می نماید و چنانچه با سرکه همراه شود بازهم مفید است.

ه) جهت بهبودی زخمها 200 گرم پوره پیاز را با 100 گرم عسل مخلوط نموده و پس از صاف کردن هر روز صبح ناشتا یک یا دو قاشق غذاخوری از آن میل نمایید.

درمان گوشت اضافی زخمها

مقداری آب انار ترش را بجوشانید تا غلیظ شود سپس با کمی عسل مخلوط نموده و بر گوشت اضافی قرار داده هر روز تا بهبودی کامل ادامه دهید.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: