برای به دست آوردن اراده ای قوی و محکم، باید به تدریجی بودن آن و نیاز آن به تمرین توجه داشت. گمان نکنید می توانید به طور ناگهانی و بدون تلاش به آن دست یابید.کسی که سال ها عادت های غذایی غلط و بی تحرکی داشته، یک شبه نمی تواند کاملاً عوض شود بلکه باید از تغییرات کوچک شروع کند تا به نتایج بزرگ دست یابد. بنابراین، به راهکارهای عملی زیر توجه کرده، به آنها پای بند باشید :

  • هر روز صبح حداقل بیست دقیقه، به طور مرتب و در ساعتی معین، ورزش کنید.
  • صبح گاهان، هر زمان که بیدار شدید، بی درنگ برخیزید و از رختخواب بیرون روید، حتی اگر خواب آلودگی مزاحمتان است، از اتاق بیرون روید و قدری نرمش کنید تا خواب آلودگی از بین برود.
  • هرگز در برنامه غذایی و تحرک خود، ناامید نشوید و با حالتی تهاجمی، برای پی گیری و به انجام رساندن رژیم های ناقص و ناموفق، تلاش کنید.

برنامه کاهش وزن خود را که شروع می کنید، ناتمام رها نکنید و آن ها را به نحو احسن و تا رسیدن به نتیجه مطلوب، ادامه دهید و از پراکنده کاری و آشفتگی در کارها که موجب به هم ریختگی نظام فکری می شود، بپرهیزید و به فعالیت های خود، تمرکز و انسجام ببخشید.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: