تعریف : عبارت از حالتی است که در آن هر دو چشم در یک جهت قرار نمی گیرند این ناراحتی را می توان به چند نوع : لوچی داخلی (همگرا)، لوچی خارجی (واگرا) و یا لوچی متقارن (انحراف چشمی ثابت در جهتهای مختلف) و بالاخره لوچی پارالیتیک (انجراف متغیر کره چشم) تقسیم بندی نمود.

«پرایس» لوچی را به سه صورت زیر توضیح می دهد:

  • لوچی پنهان : که بسیاری از افراد به دلیل عدم تعادل در فشار عضله های دو چشم به آن مبتلا هساتند . در این حالت اگر شخص برای خوب دیدن سعی کند، دچار سردرد و درد چشم شده و اگر چشم استراحت کافی نکند، مبتلا به آستنونی خواهد شد .
  • لوچی موقت : چشمها در حالت عادی به سر می برند، اما بعضی مواقع هنگامی که چشم خسته می شود، حالت لوچی به خود می گیرد (این حالت با وضعیت قبلی بی ارتباط نیست)
  • لوچی دائم : علت آن انقباض با کوتاه بودن دائمی بعضی از عضله های بیرونی می باشد. برخی مواقع نیز علت آن آسیب دیدگی از عمل جراحی است.اشتباهات در تغذیه و بهداشت عمومی در میان افراد لوچ بسیار زیاد مشاهده شده است.در این میان باید توجه داشت که لکه زرد قبل از سن شش ماهگی کاملاً شکل نگرفته است و کودکی را که چشم او قبل از این سن انحراف داشته باشد، نباید به لوچ به حساب آورد، زیرا تطابق مرکزی هنوز در او به وجود نیامده است. برای اینکه لکه زرد به خوبی شکل گیرد، توصیه می شود که برای نشان دادن اشیا به کودک آنها را نزدیک چشم او نگیرید و یا بالای سرش قرار ندهید.اهمیت بازسازی: با انجام تمرینهای مناسب می توان حساسیت لکه زرد اصلی را به آن بازگرداند و عمل تطابق که درصد بالایی از آن وابسته به واکنشهای به وجود آمده از شبکیه است نیز به تدریج اصلاح شود. یاد آوری می کنیم که حساسیت شبکیه می تواند به مقداری قابل توجهی توسط تمرینهای تمرکز حواس که باعث می شوند تا تصویر روی همان نقطه مشخص شبکیه تشکیل شود، افزایش یابد. این مسئله نشاندهنده اهمیت تمرینهای تطابق مرکزی و ترکیب دو تصویر به دست آمده از دو چشم از یک چشم می باشد.درمان بهداشتی برای هماهنگ کردن : روش تغذیه خود را اصلاح کنید. تغذیه صحیح اجازه می دهد تا حالت تحریک عصبی و حضور سموم در بدن کاهش یابد
  • روشی که به کار می رود هرچه باشد نباید چشمها را مداوا کرد بلکه باید خود شخص معالجه شود. روشهای درمانی که فقط به وسیله درمان موضعی سعی در اصلاح لوچی داشته باشند، اکثراً بدون تأثیر خواهند بود. البته امکان «اصلاح» این عیب منحصراً به وسیله عینک وجود دارد ولی این اصلاح نیز در آن صورت به طور کامل انجام نمی گیرد.
  • در هر قسمتی از سطح شبکیه می توان به وسیله تمرین، حساسیت زیادی به وجود آورد (فعالیت هر عضوی آن عضو را تقویت می کند). این مسئله در میان بعضی از افراد لوچ با پیدایش یک لکه زرد کاذب (غیر واقعی) ثابت شده است. اگر به صورت مداوم از این لکه زرد دوم استفاده شود، این قسمت را حتی از لکه زرد واقعی که به حال خود رها شده بهتر و واضحتر می بیند. به خاطر همین مسئله است که بسیاری از افراد لوچ تصاویر را واضح می بینند درحالی که به نظر می رسد جای دیگری را نگاه می کنند. یک چشم و یا هر دو چشم می توانند لکه های زرد غیر حقیقی داشته باشند.
  • مشکل لوچی اغلب در دوران خستگی عصبی شدت پیدا کرده یا ظاهر می شود. ضمناً گاهی اوقات این مشکل در زمانی که اولین دندانهای کودک در حال ظاهر شدن است به وجود می آید.
  • علل آن : انقباض بسیار حساس هستند و ناراحتی آنها را می توان از جهت روانی با آسم با لکنت زبان مقایسه کرد. بچه های لوچ اکثرا حسود، وابسته به مادر (یا پدر) و وابسته به اسباب باریهای خود هستند. آنها سعی می کنند تمام اشیای موجود در اطرافشان را به انحصار خود در آورند. گاهی اوقات حالت لوچی پس از شوکهای احساسی شدید نیز به وجود می آید.
  • بهداشت عمومی را رعایت نمایید
  • تمرینهای نرمشیف تنفس و تمدد اعصاب را انجام دهید
  • عواملی را که باعث ایجاد فشار عصبی و تحریک اعصاب می شود حذف کنید. سعی کنید اعتماد به نفس خود را دوباره باز یابید.

چه افرادی دارای بیماری لوچی چشم هستند؟

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: