چگونه شکم خود را کوچک کنید؟

شکم فضایی ناحیه زیر شکم

زانو خم

روی لبه صندلی یا نیمکتی بنشینید .طوری روی آن بنشینید که بتوانید کاملاً آن را مهار کنید .اکنون زانوها را به هم نزدیک کرده و پاها را از ناحیه مفاصل خم و راست نمائید.این حرکت را با کشیدن به داخل سینه و شکم به آرامی اجرا کنید و هنگام باز شدن مفاصل به داخل سینه وشکم به آرامی اجرا کنید وهنگام باز شدن مفاصل زانو نوک پاها را کشیده کنید .

توصیه :

اگر زانو کاملاً صاف هم نباشید اجرای حرکت بلامانع است .هرچند ابتداء حرکت کاملاً ملکه اجرایی نمی باشد ،تدریجاً با کنترل و تمرکز ، اجرای مفیدتری خواهید نمود.

کشش مفاصل پا به داخل

به پشت دراز بکشید و دست راست را روی دست چپ ، پشت سر قرار دهید.

اکنون پاها را بالا آورده واستخوان ران را عمود بر زمین نگه دارید وساق پاها تقریباً موازی با زمین قرار گیرند.

حال مفاصل زانو به داخل بدن و شکم بکشید وبه وضعیت حالت اولیه باز گردید .اگر مایل بودید دستها را پشت سر قلاب کرده و در هنگام کشش مفاصل به داخل شکم ، برای فشار بیشتر ناحیه زیرین شکم (ناحیه ناف به پایین) بازدم عمیقی انجام دهید اجرای حرکت مؤثر تر خواهد بود .

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: