نحوه ی تکثیر سلول های سرطانی در بدن

یکی از موانع موجود در درمان های رایج و کنونی سرطان، مشکل نگاه نادرست به سرطان است که روی خود غده سرطان یا تومور متمرکز می شوند، در واقع تمرکز داروهای سرطانی روی نابودی خود غده سرطانی قرار گرفته است، نقش تومور شبیه نقش چراغ های بی ارزش هشدار خرابی در اتومبیل هاست و این نشانه ها بعد از بروز خرابی روشن می شوند و ظاهر می گردند. و بعد از ظهور این نشانه ها ما چه می

کنیم؟ سعی می کنیم غده را کوچک کنیم یا با جراحی غده، بریدن و قطع عضو سرطانی از شر آن خلاص شویم و این درست مثل اینست که وقتی اتومبیل خراب می شود به جای تعمیر آن، چراغ های هشدار دهنده اتومبیل را دور بیندازیم.

در واقع تومور فقط عارضه یا نشانه جنبی چیز وحشتناکی است که قبلا در درون بدن تان رخ داده است. به زبان ساده، غده سرطانی فقط نوک کوه یخی است و بقیه کوه از دید ما مخفی است. اگر درک کنید که در عمل جراحی سرطان، با برداشتن غده سرطانی فقط نوک کوه یخی برداشته می شود و سرطان را واقعا درمان نمی کند برای آن ارزشی قائل نخواهید بود. اگر دقت کنید که بعد از قطع و برداشتن غده سرطانی، طب شیمیایی برای شما شیمی درمانی و پرتو درمانی تجویز می کند، خواهید فهمید که دلیلش این است که فقط با جراحی نمی توان کل سرطان را از بدن شما خارج کرد.

طب شیمیایی با نادیده گرفتن کامل دلیل ظهور غده سرطانی، روباه را در لانه مرغ جا میگذارد. آیا فکر نمی کنید که ربط دادن سرطان یک فرد به غده سرطانی اش عجیب است؟ در حالیکه این سرطان قبل از آن 10 سال است که در بدن شما رشد کرده است! بدن یک فرد بطور متوسط در هر روز زندگی اش دچار سلول های سرطانی می شود و سلولهای سرطانی در هر لحظه شبانه روز در کل بدن ما در گردش و چرخش اند. به عبارت دیگر ما با سرطان زندگی می کنیم و تنها سیستمی که می تواند این سلولهای سرطانی را آشکار سازد و از بین ببرد سیستم ایمنی بدن ماست. اگر سیستم ایمنی شما دچار نقص شود و یک سلول سرطانی بتواند از دید آن مخفی بماند، آن تک سلول سرطانی شروع به تکثیر می کند.

در این نمودار می بینیم که یک تک سلول سرطانی در عرض هشت سال به چه تعداد میتواند تکثیر شود:

90 روز 2 سلول

یک سال 13 سلول

دو سال 253 سلول

سه سال 4093 سلول

چهار سال 35533 سلول

پنج سال 1043573 سلول

شش سال 13777213 سلول

هفت سال 233435453 سلول

هشت سال 42949372393 سلول

بیشتر سلول های سرطانی زمانی آشکار میشوند که تعداد آنها در بدن شما بین 4 تا10بیلیون رسیده باشد. در واقع به جای آشکار ساز زود هنگام، ماموگرافی و تکنیک های مشابه را باید آشکار سازهای دیر هنگام نامید. بطور متوسط وقتی می فهمیم سرطان گرفته ایم که سرطان در تمام بخش های بدن ما پخش شده است.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: