وضعیت موهای سر در فاصله 48 ساعتی دو نوبت استحمام

چنانکه میدانیم، قسمتهای مختلف بدن، در عرض ساعات متفاوت شبانه روز، از خودکنش ها و واکنشهایی طبیعی، و نشان می دهند. در این باره، مثالهای متعددی می توان ارایه داد، مثلاً معده در برابر نیاز بدن به غذاها، برای هضم مواد غذایی درون خود، در هر شبانه روز، سه بار شیره از خود ترشح می کند، که خود نشانه واکنش طبیعی این عضو، نسبت به غذاست. این شیره با غذای داخل معده، آغشته شده، در جهت تسهیل هضم و جذب عمل می کند، که بحث درباره آن، از حوصله این مقال، خارج است.

ما زمان شستشوی موهای سر را بر حسب تحقیق و تجربه، هر چهل و هشت ساعت یکبار، در نظر گرفته ایم، و برای این گزینش خود، دلایلی منطقی را در دو گروه عوامل طبیعی و داخلی و فاکتورهای غیرطبیعی و خارجی، در مباحث پیشین ارایه دادیم، که در اینجا، به توضیحی مبسوط در مورد عوامل طبیعی و داخلی مذکور خواهیم پرداخت، تا بروشنی معلوم گردد، که چرا باید سر را، هر چهل و هشت ساعت یکبار، شستشو داد.

برای اینکه، این بحث دقیق، که حایز اهمیت خاصی است، بیشتر و بهتر، مورد تصور ذهن قرار گیرد، فاصله زمانی دو شبانه روزی بین دو نوبت شستشوی سر راه، از ساعت یکم تا ساعت چهل و هشتم، زمانبندی می نماییم، تا ببینیم، در طول هریک از این مقاطع بین دو شستشو، مو های سر چه وضعیتی پیدا می کنند.

برای توجیه نظرات خود، نمودار کامل این واحدهای زمانی را، به شکل زیر رسم می کنیم.

بهترین زمان، برای شستشوی موهای سر، همانگونه که قبلاً یادآور شدیم، سپیده دم و سحرگاهان است، یعنی همزمان با شروع روز و آغاز زندگی روزمره، آنچنانکه گفتیم یک روز در میان لازم است، موهای سر شسته شود.

چون در فصول چهارگانه سال، آغاز روز (دمیدن خورشید)، در ساعات مختلفی حدوداً بین ساعت 5 و 7 صورت می گیرد، می توان میانگین آن را ساعت شش صبح، در نظر گرفته، مبداء شستشوی موهای سر، در چهل هشت ساعت قرار داد.

علت این مسئله را که، چرا موهای سر بهتر است، در صبح زود شسته شوند، قبلاً با ارایه دلایلی طبیعی و منطقی، روشن نموده، دیگر نیازی به تکرار و بازگویی آنها نمی باشد.

از آنجایی که، دوره زمانی شستشوی مو، در یک دور گردش خود، چهل و هشت ساعت را، طی می کند، باید دید، که در عرض این مدت، چه اتفاقاتی برای سر، رخ می دهد که همین موضوع حساس، یعنی رویدادهای 48 ساعته، مبحث اصلی این مقال را تشکیل می دهد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: