تاثیر زاویه و گرانش زمین در ریزش مو

موضوع دیگری که نیاز به بحث اصولی و بررسی دقیق دارد این است، که سر در کجای بدن قرار گرفته و زاویه ی آن نسبت به زمین چگونه است ؟ و چه عواملی ممکن است در این زاویه بر ضد موها عمل کنند؟

پیش از پرداختن به این مطلب اساسی، اشارتی هرچند کوتاه و گذرا بر نیروی جاذبه ی زمین می نمائیم، تا خواننده با آگاهی از این مسئله توجه لازم را به مطالبی که در ذیل مطرح خواهیم کرد معطوف دارد.

کره زمین، مانند سیارات دیگر دارای نیرویی است، که آن را نیروی جاذبه می نتمند. هر جسم آزادی تحت تأثیر نیروی جاذبه بسوی مرکز زمین حرکت می کند، و تا وقتی که مسیرش به وسیله مواد غیرقابل نفوذ، و یا سنگین تری مسدود نگردد، به حرکت خود ادامه می دهد و در صورتیکه به علت ممانعت اشیاء دیگر نتوانست مستقیماً در امتداد شعاع کره زمین حرکت کند، روی سطخ شیب داری که در حقیقت نتیجه نیروی جاذبه و مقاومت اشیاء است حرکت کرده، هر چه بیشتر خود را به مرکز زمین نزدیکتر می نماید.

سر، بر بلندای بدن قرار گرفته است، و موها بر قله ی آن افراشته شده اند، و همین موضوع که مکان موهای سر در کجا و چگونه واقع شده ؟ مسائلی را پیش می کشد، که مورد بحث ما هستند.

در این مورد دو مسئله مهم را بررسی می کنیم، که یکی نحوه استقرار موهای سر، و دیگری کیفیت رسیدن خون به پوست سر می باشد(مورد اخیر در مبحث جریان خون همین فصل توضیح داده خواه شد)

مسئله اول فرم قرارگرفتن موها بر روی سر است، این موها تقریباً دو حالت نسبت به زمین دارند، قسمتی از موها با زمین در حالت افقی (موازی با زمین) قرار دارند، که موهای بالای سر می باشند و موضوع مورد بحث را تشکیل می دهد و قسمت دیگر موهایی هستند، که قائم بر زمین قرار گرفته اند، که موهای طرفین سر می باشند.

این را به خوبی می دانیم، نزولات آسمانی بر سطح افقی زمین فرود می آیند، ولی روی سطح عمودی به سبب حالت خاصی که دارد، بند نمی شوند از این قاعده کلی می توانیم براین نتیجه دست یابیم، که غالباً گردو خاک، دود، و ذرات معلق در هوا، به هنگام فرود آمدن روی سطح سر می نشیند، که موها بطور افقی در آنجا قرار گرفته اند، و طرفین سر کمتر آلوده به ذرات هوا بر می گردند.

برای آزمایش می توانیم، مداد یا هر شی کروی را که قسمت فوقانی آن اندکی مسطح باشد، در جایی که آلودگی هوا بیشتر است، بطوری که عمود بر زمین باشد قرار دهیم، پس از چندی اگر به آن سر بزنیم، مشاهده خواهیم کرد، مقداری گردو و خاک و ذرات معلق در هوا، در آن قسمت سطح فوقانی مداد یا شیء کروی که موازی سطح افقی زمین است، جمع شده ولی بر سطوح عمودی آن گردو غباری ننشسته، یا بسیار اندک است. همچنین اگر به درختان اطراف خیابانهایی که هوای آلوده ای دارند نظری بیفکنیم، خواهیم دید، که برگهای در سطح افقی زمین پر از گرد و غبار است، لیکن برگهای در حالت عمودی کمتر دچار آلودگی شده اند، و یا نسبت به برگهای افقی و موازی با سطح زمین، آلودگی کمتری دارند.

با این آزمایشهای ساده تجربی و علمی، می توان به اثبات این مسئله پرداخت، که موهای بالای سر به ویژه در مورد مردان که کمتر از بانوان به حفظ آنها توجه دارند پس از گذشت سالیانی چند، روبه کم مویی و در فرجامین مرحله به سوی طاسی می رود.

علت مشخص این مسئله چنان مبرهن و آشکار است، که نیاز به ارائه دلایل بیشتری ندارد بدیهی است که مواد آلوده هوا طی سالها، بر روی سطح افقی موهای بالای سر نشسته، و با چربی بالای سر آمیخته می شود، و محیط خفقان آوری را برای نشو و نمای موهای سطح فوقانی سرفراهم می آورد، که نتیجه ای جز کم مویی و طاسی دربی نخواهد داشت. مخصوصاً افرادی که بیشتر در کارخانه ها و معادن کار می کنند، و با مواد گوناگون سروکار دارند، و در محیط اطرافشان دودهای خطرناک و مضره و هم چنین موادی پخش می شوند (نسبت به نوع ماده ای که با آن سروکار دارند) که با هوا اختلاط پیدا می کنند، و بطور معمول قسمت مقدار زیادی از آنها در محیط کار، بر سطح موهای بالای سر کارکنان رسوب می نماید. استمرار کار در این نوع مشاغل و محیطهای آلوده و غیربهداشتی، صدمه زیادی را به ریشه موها وارد نموده، باعث ریزش آنها می گردد.

بسیاری از این افراد را دیده ایم، که پیش از اشتغال به این نوع مشاغل که محیط آلوده ای دارند، موهای سالم و بهتری داشته اند، لیکن در خلال مدتهای مدید، که اغلب به سالیان دراز می انجامد، براثر نشست این مواد بر سطح موهای سر و سپس نفوذ بر پوست سر و ایجاد محیط غیرطبیعی و خفقان آور، آسیب های ناگواری را از لحاظ ریزش موها متحمل شده اند.

اما، در طرفین سر چنین حالی حادث نمی شود، و چنانچه چنین حالتی به ندرت دیده شود، که موارد آن بسیار نادر است مسلماً عوامل دیگر در پیدایش آن دخالت داشته اند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: