جریان خون در رابطه با ریشه ی موها

مسئله دیگری در رابطه با ریزش مو های قسمت بالای سر وجود دارد، که با جایگاه سر ارتباط مستقیم پیدا می کند.

بنابراین اصل فیزیکی و قانون جاذبه زمین، اجسام و مایعات فقط در سطح شیب دار حرکت می کنند، و امکان حرکت آن ها به سوی بالا بدون محرک خارجی وجود ندارد، خون نیز در بدن آدمی مایع سیالی است که با وجود نقش پمپاژ قلب کم و بیش از این امر نمی تواند مستثنی باشد.

چنانکه می دانیم، زمانی انسانها قلب را مرکز شعور، احساس و فرآیندهای ادراک درونی و برونی به حساب می آوردند،و هنوز هم عرفا و صوفیه بر این عقیده و باورند که : قلب لطیفه ای است ربانی که به قلب جسمانی صنوبری شکل که در طرف چپ سینه است، تعلق دارد، و این لطیفه، عبارت است از حقیقت انسان که عرفا آن را نفس ناطقه می نامند، و روح، باطن آن و نفس حیوانی، مرکب آن است و همین قلب است، که ادراک و علم دارد و مخاطب و معاتب است که بحث در این باره خارج از موضوع مقال و صلاحیت ما است، و آنچه مورد نظر و در متن بحث ما قرار دارد قلب مادی است.

امروزه از نظر علوم پزشکی و علم الابدان روشن شده، که قلب وظایف مهم و خاصی دارد، همانند یک فاعل مضطر از فاعل مختار یعنی مغز فرمانده عالی ارگانیسم بدن فرمانبرداری می کند، و در این عمل اطاعت و فرمانبرداری نیز، حتی یک هزار ثانیه هم نمی تواند، تعلل و سرپیچی نماید.

چون قلب به حالت تلمبه ای عمل می کند، خون را با فشار به رگهای بدن، به جریان می اندازد، ولی علی رغم این فعالیت تلمبه ای، شواهد بسیاری وجود دارد، که خون کمتری به ریشه موهای سرکه بر بلندای بدن قرار گرفته اند می رسد، زیرا در تمام مدت بیست و چهار ساعت شبانه روز، سر در فوقانی ترین قسمت بدن بوده، حتی هنگام خواب هم سربالای متکا و بالش قرار می گیرد، و در این زمان استراحت نیز، حالت استقرار سر به طرف بالا است، و خون به آن سهولت و سادگی که در قسمتهای زیرین (نسبت به محل قلب) و سرازیری بدن جریان می یابد، به طور صددرصد در سربالایی و بخشهای فوقانی تن جریان پیدا نمی کند. در اینجا به یکی از عواملی که در این امر دخالت دارد، به اجمال اشاره می کنیم:

جریان خون، علاوه بر عمل پمپاژ قلب از تأثیر جاذبه زمین نیز بی بهره نیست، در نتیجه تسهیل گردش خون در سرازیری بدن، بیشتر از سربالایی آن می باشد، و یکی از دلائلی که بر این مدعا می توان ارائه داد این است، که موهای قسمت پائین تر از قلب، از سلامتی بیشتری برخوردار هستند تا موهای سطوح بالاتر از قلب.

یکی از مهمترین عوامل ریزش موهای بالای سر آقایان که منجر به طاسی و کم مویی می شود، و برغم آن اطراف سر همیشه دارای موهایی می باشند، این است، که هنگام خواب و گذاشت سر به روی متکا یا بالش و نظایر آن، سر بالاتر از بدن قرار گرفتهف و خون کمتری به ریشه موهای آن قسمت از بدن برسد، بدین علت طاسی یا کم مویی در این قسمت آشکار می گردد، اما پاسخ اینکه چرا طرفین سرآقایان طاس نمی شود؟ این است که، چون هنگام خواب، طرفین سر روی زیر سری قرار می گیرد، و تا صبحگاه، شخص بارها و بارها سرش را می غلتاند، استمرار این عمل ناخودآگاه و غیر ارادی جریان خون بیشتر در این قسمت از پوست سر را، تسریع می نماید و نتیجه آن می شودکه می بینیم، یعنی کم مویی بالای سر ، و مو داشتن طرفین سرآقایان.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۲ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: