چه عواملی سبب ریزش مو می شوند؟

الف- نرسیدن هوا به پوست سر:

عامل مهمی در ریزش موهای طرفین سر خانمها به شمار می رود، بدین ترتیب که اکثر خانمها مو را در طرفیت سر با سنجاق بند می نمایند و یا برعکس شانه را به دو سمت چپ و راست سر می زنند، به عبارت روشنتر، پس از شانه زدن موها بوسیله سنجاق در دو قسمت چپ و راست سر، موها را با عمل گیره زنی مسدود می نمایند، و با این کار در واقع خود خانمها موجبات ریزش موهای خویش را فراهم می نمایند، و مانع رسیدن هوای کافی به پوست سر می شوند، چون به اندازه لازم و حد متعارف، یا به طور کافی اکسیژن هوا نمی تواند از لایه های بهم پیوسته و فشرده موها بدرون نفوذ کند، اختلالات تنفسی در پوست این قسمت از سر بوجود می آید، و حاصل این فقدان اکسیژن به قدر کفایت، ریزش مو به صورت تدریجی خواهد بود. بدیهی است، زمانی که قسمتی از پوست نتواند مقدار اکسیژن مودر نیاز را جذب نماید، در آن کارآیی خود را از دست داده، کم کم ریشه های مو قرار گرفته در آن پژموده گشته و جوهره حیات آن رو به کاستی می نهد.

ب-مضرات و عوارض ناشی از استمرار استفاده از سشوار:

با اندکی باریک بینی می توان دریافت، که خانمها به طور عموم، برس یا سشوار را بیشتر از هر قسمت دیگر به طرفین چپ و راست سر می کشند، و در نتیجه ی این عمل می بینیم، که سشوار و برس بیشتر با دو قسمت ذکر شده (شقیقه های چپ و راست) تماس بیشتری پیدا می کند، و در صورتیکه این عمل نادرست به صورت مداوم استمرار یابد، به مرور زمان در بعضی ها زودتر، و در برخی ها دیرتر عارضه ی سستی مو متوجه آن دو ناحیه مورد نظر می گرد، و به همین مناسبت در این دو نقطه بخصوص، خالی شدن و کم مویی قسمتی از پوست سر پدیدار خواهد شد، در این حالت، ریزش مو که دیگر جنبه علمی به خود گرفته است، باعث نگرانی و تشویش خاطر آنهایی که بدین طریق به موهای خود برس می کشند، و یا حرارت سشوار را متوجه طرفین سر می نمایند، خواهد گردید.

در سالنهای آرایش زنانه، این عمل مکرراً به صورت جدی می گیرد و خانمها موهای طرفین سر را بخصوص بدور برسهای گرد و محکم پیچیده، سشوار را با حرارت زیاد بر روی موها و پوست سر می گیرند. شدت کشش برس و حرارت زیاد سشوار منجر به سلب استقامت از موها و مالا، باعث کنده شدن آنها می گردد. تکرار این عمل در دراز مدت، مخصوصاً به خالی شدن موهای طرفین سر خانمها می انجامد.

این عمل در نزد آقایان دیده نمی شود، زیرا که آنها موهای کوتاهی در طرفین سردارند و کمتر اتفاق می افتد که به چنین کارهای نادرستی دست بزنند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۳ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: