آزمایش ریزش مو

سلولهای بدن آدمی، همواره در معرض تغییر و تحول اند. عمر هر سلول پس از مدتی به پایان رسیده و از بین می رود، و سلول نورسته ای جانشین باخته فرسوده شده وظیفه آنرا به عهده می گیرد. سلول جدید نیز پس از سپری کردن دوران عمر خود جایش را به یاخته دیگری می سپارد. (معمولاً تغییرات سلولی در پوست سر، حدود شش ماه طول می کشد)

این قانون تغییر ناپذیر طبیعی روی موها نیز صادق است. مویی که پس از چندی عمرش به پایان رسیده است، می افتد، و وظایف آن را موی جدیدی با همان کم و کیف عهده دار شده، همان عملی را انجام می دهد، که موی قبلی انجام می داده است. تغییر و تحول در این زمینه را ریزش مو می گویند. البته زمانی مویی به صورت طبیعی می ریزد، که عمر طبیعی خود را طی کرده باشند. عمر هر یک از تارهای مو معمولاً چندین سال طول می کشد.

ریزش مو، به دو نوع صورت می گیرد : ریزش طبیعی و ریزش غیر طبیعی هنگامیکه موها، طبق قانونمندی عمومی دارای ریزش طبیعی هستند انسان هرگز به عارضه کم مویی و یا طاسی دچار نخواهد شد، بلکه به تعداد موهای ریخته شده، موهای جدیدی بوجود خواهد آمد، بطوریکه بعلت تعادل و توازن موجود، انسان متوجه این کاهش و افزایش نمی شود.

ریزش طبیعی، اندازه، میزان و شاخص معینی نداشته، مقدار ریزش و رویش آن بستگی هماهنگ با طبیعت سر هر فرد دارد، ممکن است مقدار ریزش طبیعی موهای یک شخص بطور مثال، روزانه ده تار مو باشد و برای دیگری، 50 تار مو، بیشتر و یا کمتر تعداد موهایی که بطور می ریزند، به هر اندازه که باشد با بکار بردن شوینده های غیر طبیعی و یا شانه زدن های سخت و شدید، و نابجا بصورت ریزش و بی رویه و به حدود دو برابر نیز افزایش می یابند.

ساختمان اصلی موها که در اثر فعالیت معمولی فولیکولهای مو (واقع در پوست سر) بوجود می آیند می توانند سالها بدون ریزش غیر طبیعی بر روی سر باقی بمانند، و مسلماً با بکار نبستن اصول طبیعی نگهداری مو باید در انتظار ریزش موها بود، که پدیده ای غیر طبیعی محسوب می شود برای حل این مشکل و برای اینکه هر کسی بداند که ریزش موهایش طبیعی است یا نه بهتر است اندکی به عقب برگشته زمانی را در نظر مجسم سازد( این زمان، بطور متعارف، حول محور سن حدود هفده یا هیجده سالگی دور می زند)که با وجود ریزش مو قاعدتاً دچار کم مویی نمی شده است. به این دوره از ریزش مو، ریزش طبیعی هم می توان گفت :

اگر ریزش مو، کم مویی را به دنبال بیاورد آنگاه غیر طبیعی خواهد بود که در چنین حالتی حتماً باید به مداوای جدی و اساسی آن پرداخت ولی چنانچه ریزش مو کم شدن موها را در پی نداشته باشد، طبیعی به شمار آمده که در این مورد، جای هیچگونه تشویش و نگرانی نمی باشد.

گاهی دیده می شود، که برای تعداد طبیعی ریزش مو، رقم ثابتی تعیین می کنند مثلاً روزانه فلان رقم نشانه ریزش طبیعی مو بوده افزون بر آن دلیل عارضه ریزش غیر طبیعی است، چنین نظریات و استدلالاتی بطبع بعنوان یک فرمول ثابت و صادق در مورد همه افراد نمی تواند صحیح باشد، و همچنانکه گفته شد ریزش مو در شرایط طبیعی بستگی و ارتباط ویژه ای با طبیعت افراد داشته نوع غیرطبیعی آن به عوامل متعددی بستگی دارد. که مبتلایان بدان بطور مستقیم، و یا غیر مستقیم با آن مواجه هستند.

طریقه آزمایش ریزش مو امری تجربی می باشد، یعنی اینکه در مورد گذشته هر شخصی به میزان که موهای سر ریزش داشته است، اگر با وجود این ریزش تغییری در کمیت مو پدیدار نگردد، ریزش طبیعی است، و چنانچه همراه با ریزش موها رویش آنها به نسبت کمتر شده کاهش در موی سر آَشکار گردد، این ریزش غیر طبیعی است که اگر برای درمان آن چاره ای اندیشیده نشود، موهای از دست رفته، دیگر بسادگی بازنخواهد گشت. ولی اگر در آغاز ریزش شخص متوجه عارضه شده به متخصص فن مراجعه کرده در رفع آن کوشا باشد موهای از دست رفته را می تواند دوباره بدست آورد. تجربه نشان داده است، که اینکار از طریق درمان گیاهی و یا تبعیت از روش طبابت سنتی (که ریشه در بطن طبیعت دارد، و از قوانین طبیعی نشأت گرفته است) و تشخیص بموقع و معالجه تعجیل متخصص حاذق امکان پذیر می باشد، بشرط آنکه برای دستیابی به نتیجه مطلوب از سوی فرد مورد معالجه تعجیل صورت نگیرد، چون این شیوه معالجاتی به زمان نیاز دارد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: