جلوگیری از ریزش مو با استفاده از مواد طبیعی

گرچه ما در خود آن صلاحیت معنوی را نمی بینیم، که وارد این بحث فسلفی شویم و قلت سرمایه در معارف معنوی اجازه طرح آن را به ما نمی دهد (که جوهر آفرینش آدمی چه و چگونه است!) لیکن بر مبنای تاریخ مدون بشری می توانیم، با قاطعیت بگوئیم، که بشر مراحل تکامل روحی، عاطفی و اجتماعی خود را، در دامان طبیعت طی کرده، و درس زندگی را آموخته است، و ادامه حیات جسمانی و پی ریزی نظام بدنی خود را مدیون اوست، و به عبارت روشنتر، صور ماده انسان نشأت یافته از طبیعت، و عصاره ی وجود مادی اش نیز جوهری از طبیعت است، و همه حوائج زندگی را نیز که لازمه ی استمرار هستی و حیات است، از طبیعت می گیرد و عناصر موجود در طبیعت ترتیب دهنده بافت و نسج جسمانی آدمی است.

ما بر این باور هستیم که چنانچه بتوانیم، مواد مصرفی و نیازمندیهای جسمانی، خود را، بی آنکه فریب تبلیغات پرسروصدای بعضی از تولید کنندگان مواد شیمیایی و مصنوعی را خورده، در دام سودجویانه آنها، گرفتار گردیم، مستقیماً به صورت طبیعی وبکر از طبیعت بدست آورده، مورد استفاده قرار دهیم، از نیروی سالم جسمی که متضمن ایمنی جسمی و آرامش روحی نیز می باشد، بهره مند خواهیم شد.

ساختمان وجود آدمی، که هسته اصلی آن را، عناصر سازنده طبیعت تشکیل می دهند، چنین همسازی و هماهنگی را طلب می کند. دوری از فرآورده های طبیعی، و آلودگی و عادت به مصرف مواد مضر و خطرناک شیمیایی و تصنعی، متناقض و ناسازگار با طبیعت آدمی است، و ارگانیسم بدن را به اختلال، عدم تعادل و ناهماهنگی می کشاند، که بیماریهای مو از عوارض مشخص و قهری آن می باشند، و آغاز ریزش غیرطبیعی مو، به منزله زنگ خطر و هشداری است، برای کسانیکه به مواد غیرطبیعی و سنتتیک روی آورده اند!

لازم به ذکر است، که منظور ما در اینجا فقط استفاده از مواد طبیعی بهداشتی نظیر پاک کننده ها و شستشو دهنده ها و آرایشهاست، نه مواد غذایی و پوشاکی چون مسئله اجتناب از تغذیه غیرطبیعی و منع استفاده پوشاک از بافته های پرلون، نایلون و سایر مواد نفتی و پتروشیمی، خود موضوع جداگانه ای بوده، در خور بحث جدلی و اصولی است، که پرداختن به مضرات آنها کتاب دیگری می خواهد. لیکن به اقتضای شمول مطلب، اشارات اجمالی بخصوص در مسئله ی تغذیه خواهیم داشت.

باید توجه داشت، که حفظ موازنه عمومی و هماهنگی در ارگانیسم بدن، که اصطلاحاً آن را به سلامت جسمی و روحی تعبیر می کنیم، به مراقبتهای ظریف و دقیقی نیاز دارد، زیرا وجود آدمی با سازمان پیچیده ی خویش، از نوادر پدیده های طبیعت بوده، بدون شناخت این پدیده، قادر به حفظ و تأمین سلامت روح و جسم خود نخواهیم شد. همچنانکه برای ایجاد تعادل و هماهنگی، استفاده از عناصر طبیعی ضروری و لازم می بینیم، در عین حال افراط و تفریط در مصرف آنها نیز، موجب اختلال در تعادل، همسازی و هماهنگی ارگانیسم بدن می گردد، و در نهایت امر، استمرار این حالت، پیدایش عوارض گوناگون را بویژه در موضوع بحث ما، یعنی عارضه ریزش مو اجتناب ناپذیر خواهد ساخت.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: