علل ریزش موهای سر

1.طبیعی

الف)داخلی

ب)خارجی

2.مصنوعی

الف)داخلی

ب)خارجی

عوامل طبیعی داخلی بدن موثر در ریزش موهای سر

این عوامل ریزش موهای سر، آن علتهایی هستند، که داخل بدن به وقوع می پیوندد، که بعضی از آنها غیر ارادی و برخی نیز ارادی هستند.قدر مسلم این است، که انسان با تفکر و تعقل می تواند، هرکدام از این عوامل را به گونه ای کنترل کند، و موهای سالم را از گزند اینها هرچه که باشد نجات دهد ، و تا پایان عمر از موهای سالم و زیبا برخوردار شود، بدون اینکه دانه ای از آنها را در معرض خطر قرار دهد.این عوامل عبارتند از:

الف-تحریک (غده های داخلی بدن)

ب-سنی

ج-کم خونی

د-چربی خون

ه-دورانهای مرحله ای

و-پیوست

ز-یائسگی

ح-مداوای لاغری

ط-بلندی موهای زائد

ی-سوء تغذیه

.علل طبیعی خارجی ریزش مو

انسان به حکم امتیازات عقلی و فکری، که او را از همه ی جانداران کره خاکی متمایز ساخته، و صاحب فرهنگ و مدنیت نموده است، قادر می باشد، که جلوی این عوامل را گرفته، راه بر آسیبهای حاصل از آن ها ببندد. این عوامل عبارتند از:

الف-جاذبه

ب- آفتاب

ج- تغییرآب

د- بی مبالاتی

هـ- وضعیت بدن

و- حالات مختلف روانی

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: