ریزش موی عصبی

ریزش موی عصبی در خانمها رو به افزایش است، که اکثراً در بانوان شاغل مشهود می باشد، چرا که محیط های اداری و مشغله های فکری، استرسهای فراوانتری (در مقایسه با محیط کار منزل) را متوجه فرد می سازد و فرصت رویارویی مناسب و تؤام با کنترل اعصاب از وی می گیرند، و این فشارهای عصبی نهایتاً منجر به ریزش موهای سر می گردند.

غدد مترشحه داخلی، در عملکرد خود با دستگاه عصبی ارتباط نزدیک دارند. بنا به اظهارات دکتر برنا، هورمونها در ذاتشان دارای انرژی الکتروشیمی زیادی هستند، که آنرا به درون سلولها و بافتها منتقل می نمایند. وی اعلام می دارد، که بعنوان نمونه، هورمون آدرنالین از غدد آدرنال، (غده فوق کلیوی) در انتهای عصب سمپاتیک نیز ترشح می شود.

دانستیم، که سیستم غدد مترشحه برهستی و اعمال ما تأثیر می نهد، و تمام سیستم های بدن به هم ارتباط داشته، کارکرد یکی از غدد مزبور بر روی سیستم دیگر اثر می گذارد، و اگر غده های یاد شده بطور منظم کار کنند، نقصی در هورمونهای بدن دیده نخواهد شد.

تئوریهای بالا، این مسئله را تداعی می نماید، که طاسی عمومی که میلیونها نفر در سراسر جهان بدان مبتلا هستند ناشی از ترشح غیر طبیعی و بیش از حد هورمون مردانه در بدن است

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: