آنچه باید در مورد روش و ترتیب نگهداری موها بدانید

آنچه که به عنوان اهم مسئله مورد نظر ماست، سهل انگاری و تداوم کارهایی است، که دانسته و ندانسته، در جهت مخالف با سلامت موها ، پیش می آید.

قدر مسلم آن است، که ندانستن راه صحیح و اصولی بهداشت و نگهداری موهای سر ، در ردیف اول همان بی مبالانی هایی است، که هدف ما از طرح آنها، شناخت ریشه ای مسئله است.

غالباً و معمولاً آدمی تا زمانی که چیزی را در اختیار دارد، ارزش واقعی اش را نمی داند، و تلاش عمده و کوششی که لازمه ی نگهداری و سالم سازی آن است، از خود نشان نمی دهد. سلامت اعضای آدمی فیزیکی از همین نعمتان مجهول است.

راستی، اوحدی مراغه ای شاعر نیک اندیش ایرانی چه نیک سروده است :

مذاق لذت آزادگی عجب نبود اگر شناخه باشم، پس از گرفتاری

که قدر و قیمت ایام تندرستی را توان شناختن اندر زمانی بیماری

انسان تنها زمانی به فکر حفظ یک نعمت می افتد، و یا ارزش آن را کشف می کند، که آن نعمت به ظاهر مجهول را از کف داده باشد، و یا در حال از دست دادن آن باشد!

موهای سر نیز در زمره چنین مواهبی هستند، که باید از همان ابتداء در فکر آن بود، و در راهی گام نهاد، که تأمین کننده ی سلامت موها می گردد.

روشهای غلط و نادرست، چه از نظر برخورد با موها و چه نگهداری آنها، بهرشکل و صورتی که باشند، از مهمترین و شناخته شده ترین عوامل ریزش موها به شمار می روند!

شستشوی موهای سر، با هر نوع شامپو و صابون قابل دسترس (که دارای ترکیبات شیمیایی ناشناخته، غیر استاندارد، و زیان آور با ظاهری آراسته، جذاب و فریننده هستند)، استحمام در هر زمان دلخواه، افتادن به جان موها با هر وسیله ای که به دم دست آید. (با شانه های نوک تیز و برسهای غیرطبی و غیربهداشتی) و تناول هر نوع غذا (بخصوص اگر توام با گوشتهای سرخ کرده و یا کباب شده باشد، انواع گوشتهای قرمز و سفید که به ظاهر اشتهاآور و مطلوب خیلی هاست) بی آنکه شخص متوجه باشد و بداند که عامدانه و با دست خود چه دامی در مسیر سلامت خویش می گسترد، در زمره مفاهیم بی مبالاتی مورد نظرماست.

احتیاط شرط عقل است، و عقل حکم می کند، که پیش از انجام هرکاری، در پیرامون آن تعقل نمود، و آنگاه دست به اقدام زد.

شخصی که رعایت احتیاط را بنماید، بهتر می تواند از موهای خود نگهداری کند، و نتایج کارش، با آن کسی که بدون هیچ تأمل و تدقیقی دست به اعمال ناصحیحی در جهت نگهداری موها می زند، قبال مقایسه نیست!

زمانی موهای سالمی خواهیم داشت که روش درستی، که منطبق با موازین طبیعی و علمی است، در جهت سلامت موها ، پیش گرفته باشیم.

باید با روش های مجرب و به محک آزرمون کشیده شده در جهت نگهداری موها اقدام نمود، تا نتیجه مطلوب حاصل آید. سرخود را نباید به آزمایشگاه روشهای متعدد، و مواد غیر طبیعی زیان بار بدل کنیم.

تنها با روش علمی و تحت قواعد معین باید با موها رفتار کرد، تا موهای خود را که نشانه ی دوران با نشاط جوانی است، تا پایان عمر نگه داریم.

فزون بر خصوصیات قومی و نژادی، روشهای مختلف در طرز زندگی، آداب، تغذیه و غیره ملتهای جهان را از یکدیگر متمایز ساخته است. از این رو می بینیم که خوی و خصلت، رفتار، کردار، گفتار و پندار، در میان ملل مختلف جهان فرق می کند.

بسیار دیده شده است، که مردم وقتی می خواهند، شاهدی بر اثبات گفته های خود بیاورند، مردم فلان کشور یا فلان قاره را پیش می کشند، مثلاً می گویند، موهای مردم خاور دور بهتر و سالم تر است. باید اندیشید، که چرا چنین می گوئیم، مگر آفرینش ارگانیسم بدنی آنها با ما فرق دارد، یا چیزی افزون بر ما دارند، وقتی در این زمینه تمعق بیشتر می کنیم، نتیجه می گیریم، که طرز تغذیه، آداب و ... ملل با یکدیگر متفاوت است، یعنی گروهی از ملتهای جهان از روش طبیعی و ساده و اصول خاص در تغذیه و زندگی پیروی می کنند، و در مقابل بعضی از ملل در هرج و مرج غذایی، آدابی و سنتی زندگی می نمایند. برای اینکه ما بتوانیم بهترین ها را داشته باشیم، باید ازیافته های تحقیقی دانشمندان و دیگر پژوهشگران استفاده نمائیم، و کلیه دستاوردهای مفید طبیعی، علمی و تجربی را کنار هم بگذاریم، و همه ی خوبها را به طور یکجا فراهم می آوریم، و بهمین دلیل است که اگر به خیال پردازی تعبیر نشود، اعتقاد راسخ داریم، که زندگی کردن بر کره خاکی دارای روش و اصول خاصی است، که اگر از آنها متابعت نمائیم و عالم عامل به عملکردهای صحیح باشیم، هرگز صدمه ای نخواهیم دید، و حسرت روزهایی را که سری پر از موهای شاداب و زیبا داشته ایم و نخواهیم خورد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: