درگیری های فکریتان موجب ریزش موها خواهد شد

با اینکه اعضاء و دستگاههای بدن مختلف بوده، و هرکدام عهده دار وظایف جداگانه ای هستند، همه آنها به هم وابسته و اعمالشان هماهنگ می باشند، که مفهوم سلامتی نیز جز هماهنگی کامل بین اعمال مثبت کلیه اعضاء بدن، چیز دیگری نیست، همانطوریکه هر نیاز و خواسته ای نشان دهنده ی یک قسم عدم تعادل بین عوامل درونی و بیرونی بدن است، رفع آن نیاز و خواسته نیز نشانه ی ایجاد هماهنگی و تعادل بین آنهاست.

هنگامی که بین واقعیت خارجی، و آرمانها و ادراکات انسان هماهنگی به وجود نیاید، بین افکار و پدیده های پیرامون، عدم تعادل به وجود خواهد آمد، که آشفتگی های فکری و اغتشاشات ذهنی از نشانه های آنند.

چون فکر دارای جهات و ابعاد وسیعی است، و قلمرو نامحدودی دارد، اگر آن را در جهتی سازنده مثبت و هماهنگ با واقعیتهای خارجی و آرمانهای خود قرار بدهیم، خوشبختی را تأمین نموده، اطمینان خاطر پدید می آورد، ولی اگر در طریق منفی و خواسته های دور از امکان و مقدورات قرار گیرد، عدم تعادل حاصل، ذهن را مغشوش، روح را خسته و جسم را فرسوده می سازد، و صدمات زیانباری را متوجه انسان خواهد نمود، که ریزش موها نیز یکی از عواقب شناخته شده آن می باشد. بدین ترتیب چون افکار درهم، مغشوش و آشفته باعث ریزش موها می شود، بهر ترتیبی که باشد، باید خود را از این دام رهانیده، به افکار سالم پناه برد، تا ایمنی خاطر فراهم آید و سلامت تأمین گردد. همانطوری که می دانید، در مشاغل مختلف میزان بهره گیری از نیروی فکری متفاوت است. در مشاغلی که نیاز بیشتر به اندیشیدن دائمی و پیدا کردن راههای گوناگون دارند، و نیروی فکری، بیشتر صرف حل معضلات شغلی می شود، چنانچه این کشش کار فکری توام با استراحت نبوده، بطور مدام و در زمانهای طولانی انجام گیرد، بخصوص که بعضی از این نوع مشاغل با ناراحتی های ویژه ای نیز همراه است طبعاً در اثر آنها فشار فکری زیادی بر مغز وارد می گردد، که طول زمان بر ریشه ی موها اثر نامطلوب می گذارد، و در نتیجه ی آن، گروهی از صاحبان این نوع مشاغل، بخصوص در دراز مدت دچار طاسی می شوند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: