مضرات مشروبات الکلی برای موها

مشروباتی که آدمی همواره مورد استفاده قرار می دهد، بر دو نوع کلی می باشد. دسته ای از آنها مفید و سلامت بخش، و دسته ای دیگر مضر و زیان آور است.

گروه نوشابه های مفید شامل نوشیدنیهایی مانند آب، شیر، دوغ، آب میوه، آبهای معدنی، شربت های گیاهی و عرقیات گیاهی می باشد. مصرف این گونه نوشیدنی ها، که از مایعات طبیعی است، و جزو خوراک اصلی انسان به شمار می روند، در مفهوم کلی نشاط آور، نیرو بخش و سلامت زا است و گاهی به هنگام بیماری، برخی از آنها به عنوان عامل شفا بخش مورد استفاده قرار می گیرد.

دسته دیگر شامل انواع مشروبات الکلی و غیرالکلی می باشند که ورود این نوع نوشابه ها به بدن، جز زیان سودی ندارد.

درباره پیامدهای زیان بار مشروبات الکلی، سخن های بسیار گفته شده است، و هرچه دامنه پژوهشهای علمی در این زمینه گسترش یابد، بازهم از تأثیرات زیانبار آنها، نکات تازه ای کشف خواهد شد.

مضرات آشکار نوشابه های الکلی برهیچ کس پوشیده نیست، و مصرف آنها اعضای بدن آدمی را به عوارض گوناگون تهدید می کند، و اثرات سوء و تحریک گر آن بر روی مغز و کبد برهمگان آشکار است. از مضرات دیگر مصرف نوشابه های الکلی تأثیر سویی است، که برروی معده می گذارد.

بر این نکته تأکید می ورزیم، که هر گونه خطری که معده را تهدید نماید، موها را نیز مورد مخاطره جدی قرار می دهد، مشروبات الکلی نیز چون در زمره ی عوامل تهدید کننده معده می باشند، هرچه مشروبات الکلی بیشتر مصرف شود، موها نیز آسیب پذیرتر خواهند بود.

مشروبات غیرالکلی، که به نوشابه های کولادار معروفیت جهانی یافته اند، باظاهری فریبنده و مصارفی در سطح جهانی سود سرشماری نصیب سازندگان خود نمود، عوارض شناخته شده و ناشناخته ای را در ابدان مصرف کنندگان پدید می آورد.

نوشابه های غیرالکلی، با قند و مواد مصنوعی (عصاره ای که ترکیبات دارای اثرات ناگوارش، جزو فرمولهای سری آزمایشگاههای کمپانیهای سازنده، در آرشیوهای مصنوعی نگهداری می شود) باضافه آب ساخته می شود و با رنگهای گوناگون و ظواهر دلچسب و آراسته، وارد بازارهای مصرف می گردند، و معمولاً فواید و مشخصات میوه های نیروبخش را با تبلیغات فریبنده، بدانها نسبت می دهند. تجارب تحقیقاتی که در مورد نوشابه های کولادار به دست آمده است، بیانگر این واقعیت می باشد، که کسانیکه این نوع نوشابه های زیان آور را مصرف می کنند، پس از چندی ناراحتی های معدی پیدا می کنند، زیرا که نوشیدن مستمر آنها باعث از بین رفتن تدریجی پرزهای معده گشته، ناهنجاریهایی در آن پدید می آورد، که عواقب بعدی آن اختلال در کار معده می باشد. لذا مشتریان پروپاقرض این قبیل از مشروبات، همیشه از انواع ناراحتی های معده می نالند.

بدین ترتیب، سلامت موها ، با عامل دیگری که همانا مصرف مشروبات الکلی و نوشابه های کولادار است، به خطر می افتد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: