ریزش غیر طبیعی موها در اثر آلودگی هوا

بطور کلی در آلودگی هوا، موادی که در هوا می توانند، اثرات زیان آوری بر روی بشر، حیوان، نبات یا جسم داشته باشند، عبارتند از : ذرات جامد معلق، ترکیبات گوگردی ، ترکیبات اکسیژنه، ترکیبات آزته، هالوژنه، ترکیبات فلزی، و مواد رادیواکتی، که فرم دیگر از مواد آلوده کننده اند، که شاید خطرناکتر از سایر مواد یاد شده ی فوق باشند، و از تأثیر فتوشیمیایی و فیزیکی شیمیایی این مواد، در یکدیگر در آتمسفر پدید می آید. پاره ای از مواد آلوده کننده ی هوا، در بدن انسان اثرات عمومی برجای می گذارند. این مواد عبارتند از : اکسیددوکربن، سرب، ارسنیک، اسبستوز، کادمیوم، ترکیبات بریلیوم، جیوه، ترکیبات منگنز، مواد سرطان زا و بالاخره مواد حشره کش.

گاز دی اکسیدکربن ، پس از استنشاق جذب خون شده، با هموگلوبین ترکیبات ثابتی می سازد. و در نتیجه مقدار اکسیژنی که می تواند، توسط خون به بافتها برسد، کمتر می گردد و نتیجتاً موها که از اعضای ظریف بدن محسوب می شوند، و از حساسیت قابل ملاحظه ای برخوردارند، بر اثر کمبود اکسیژن موجود در خون تغذیه کننده ی ریشه ی موها دچار سوء تنفس می شوند، که این نقصان، نتیجه این جزء ریزش موها نخواهد داشت.

افرادی که سیگار می کشند، بهمراه دود آن مقادیر نسبتاً زیادی از این گاز را وارد ششها و نتیجتاً داخل خون می نمایند، انیان هنگامی که در معرض هوای آلوده به این گاز قرار می گیرند (چهار راههای شلوغ، تونلها ....) مقادیر بیشتری از این گاز را جذب می نمایند.

بنابراین افراد سیگاری، متحمل لطمات بیشتری از ناحیه ی ریشه موها شده، ریزش موی بیشتری خواهند داشت.

منواکسیدکربن که در احتراق ناقص مواد سوختنی بوجود می آید. به علت اثر مسموم کنندگی آن و میل ترکیبی شدیدی که با هموگلوبین خون انسان با منواکسیدکربن دارد، یکی از مواد آلوده کننده ی مهم هوا دویست برابر بیشتر می باشد. میل ترکیبی با هموگلوبین خون دارد و یکی از مواد آلوده کننده ی مهم هوا می باشد. میل آن به ترکیب با اکسیژن است، بنابراین کمی منواکسیدکربن در هوای استنشاق می تواند، میزان متنابهی از هموگلوبین خون را به کربوکسی هموگلوبین تبدیل نماید. در این حالت هموگلوبین های باقیمانده، نمی توانند عمل انتقال اکسیژن به بافتهای بدن را بطور کامل انجام دهند.

اثر مهم دیگر تشکیل کربوکسی هموگلوبین خون، جلوگیری از جدا شدن مولکولهای اکسیژن و هموگلوبین خون می باشد، که باعث هموگلوبین خون می باشد، که باعث کاهش عمل تحویل اکسیژن به بافتهای بدن می گردد. از طرفی وجود منواکسیدکربن، موجب کاهش فشارنسبی گاز اکسیژن در خون می شود، که در نتیجه ی آن نیروی محرکه انتشار اکسیژن در بافتهای بدن کاستی می یابد.

از جمله بافتهای حساس بدن که به اکسیژن کافی برای ادامه فعالیتهای طبیعی خود نیاز دارند، فولیکولهای موها می باشند، که به واسطه ی این اثرات سوء منواکسیدکربن در خون، دچار فقر اکسیژن شده، توان فعالیتهای طبیعی رشد موها را از دست می دهند، که نتیجه ی آن ریزش غیرطبیعی موها می باشد

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: