ورزش کردن بطور منظم سبب کاهش وزن شما می شود پس باید در این زابطه یک برنامه ریزی استراتژیک داشته باشید. اگر می خواهید سریعتر به هدف خود برسید این مقاله را دنبال کنید. تمرینات خود را تا جایی که ممکن است کارآمد کنید تا برمبنای ورزش های مناسب کالری بسوزانید و وزن شما کاهش یابد.

از آنجایی که می دانیم کالری که در طول تمرین خود میسوزانید تنها عامل مهم بشمار نمی آید بلکه چگونگی تغییر تمرینات نیز دارای اهمیت است. مثلا دویدن در سطح شیب دار به اینصورت می توانید بدن خود را برای سوزاندن کالری در سطحی بالاتر آماده کنید.

ـ طناب زدن : 667 تا 990 کالری در ساعت می سوزانید. زمانیکه انجام آن به پایان رسید متوجه خواهید شد که با این طناب کوچک می توانید کاهش وزن پیدا کنید. سعی کنید با استفاده از این طناب ، پرش نیز داشته باشید تا بازوها و شانه های شما نیز در انجام تمرین درگیر شود.

ـ دویدن : با دویدن در هر ساعت می توانید 566 تا 839 کالری بسوزانید. پس سعی کنید در یک سرعت ثابت بدوید. برای سوزاندن کالری بیشتر و حتی اضافه می توانید دو کوتاه مدت اما با سرعت داشته باشید. اما استراحت را نیز فراموش نکنید بطور مثال اگر 60 ثانیه دویدید بمدت 30 ثانیه آهسته راه بروید.

ـ لگد زدن : در هر ساعت می توانید 582 تا 864 کالری بسوزانید. مطمئن شوید پس از هر دوره مشت و لگد حتما استراحت کنید. برای هر 90 ثانیه مبارزه 30 ثانیه استراحت ضروری است.

ـ اسپینینگ : در این ورزش در هر ساعت حدود 498 تا 738 کالری خواهید سوزاند. برای شروع می توانید با 10 ثانیه انجام آن بطور جدی شروع کنید سپس 50 ثانیه استراحت کنید. و به تدریج زمان آن را به 15 ثانیه و 20 ثانیه برسانید و از زمان استراحت نیز بکاهید.

ـ دستگاه قایقی : 481 تا 731 کالری در ساعت می سوزانید. برای اینکه از حداکثر قدرت استفاده کنید می توانید به مدت 1 دقیقه به سرعت آن را انجام دهید و 30 تا 60 ثانیه استراحت کنید.

ـ بالا رفتن از پله : در هر ساعت می توانید 452 تا 670 کالری بسوزانید. اینکه در حال دویدن بر روی پله ها هستید یا خیر و یا حتی دارای مهارت در این ورزش هستید حائز اهمیت نیست. بهتر است بدانید که بالارفتن از پله یک ورزش هوازی خوب بشمار می آید. می توانید در حین ورزش یک دمبل 1 تا 5 پوندی را در دو دست خود نگه دارید تا دست و بازوان شما نیز در این حرکت درگیر باشد.

ـ دستگاه الپتیکال : با انجام این حرکت در هر ساعت 322 تا 478 کالری می سوزانید. اگر بعد از مدتی استفاده میزان کالری خوبی سوزاندید بهتر است در تمام مدت بر روی یک سرعت نباشید و شیب و مقاومت را در دستگاه تغییر دهید.

ـ یوگا حرفه ای : در این ورزش حدود 226 تا 335 کالری خواهید سوزاند. برای اینکه میزان کالری بیشتری بسوزانید در کلاس های یوگا قدرتی یا حرفه ای ثبت نام کنید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: