- ترکیبات آمادگی جسمانی

متخصصان معاصر، آمادگی جسمای را کیفیتی متشکل از ترکیبا‏ت و اجزای متعدد می پندارند. ایفرد دیگر متخصصان، دو هدف کلی آمادگی بدن و فعالیت های جسمانی را های تندرستی و هدف مهارتی بیان می کنند. عوامل وابسته به تندرستی، آمادگی جسمانی نام دارد و در ان به زندگی بهتر توجه می شود و فاکتورهای آن شامل (استقامت،کشش، قدرت و ترکیب بدل) است.

عوامل وابسته به مهارت، آمادگی حرکتی خوانده می شود و در آن بر توسعه کیفیت های بهبود دهنده و مؤثر اجرای مهارت های ورزشی تاکید دارد و فاکتورهای آن شامل (شتاب، تعادل، هماهنگی، توان، زمان عکس العمل و سرعت) است. در این کتاب محور مورد مطالعه منحصرا به حرکات ممنوعه در تمرینات و حرکات ورزشی مرتبط با آمادگی جسمانی که وابسته به تندرستی و زندگی بهتراست ارتباط دارد.

1- عوامل آمادگی جسمانی

عوامل یا عناصر آمادگی وابسته به تندرستی عبارت اند از: استقامت، قدرت، انعطاف پذیری و ترکیب بدن، همچنین سرعت بر تمرینات مرتبط با آمادگی جسمانی تاثیر بسزایی دارد.

2- استقامت

‏استقامت قلبی - تنفسی: عبارت از توانایی مؤثر قلب، ریه ها و سیستم گردش خون در رساندن اکسیژن و مواد غذایی به عضلات فعال است. ‏استقامت عضلانی: توانایی عضله در مدت زمانی که برای ادامه و حفظ نیروی بیشینه، شیره اعمال می کند.

3- قدرت

قدرت عضلانی : میزان نیروی بیشینه ای است که توسط یک یا گروهی از عضلات تولید شود.

قدرت استخوانی : عملکرد مواد معدنی استخوان و چگالی بافت استخوانی را نشان می دهد.

4- انعطاف پذیری

‏توانایی حرکت آزادانه، بدون محدودیت و درد در سرتاسر دامنه حرکتی یک مفصل یا گروهی از مفاصل. 5- ترکیب بدن

‏ترکیب بدنی عبارت است از چگونگی ساختار بدن از نظر عضله، استخوان، چربی و مواد دیگر است. با توجه به آمادگی جسمانی این اصطلاح به طور ویژه اشاره به درصد چربی بدن در مقا یسه با بافت بدون چربی دارد. درصد بالای چربی بدن عامل مهمی در فقدان آمادگی جسمانی وابسته به تندرستی است.

6- سرعت

از سرعت با عبارت میزان تغییرات موقعیت یک جسم در واحد زمان یاد می شود.

‏حرکات ممنوعه را می توان با توجه به ساختار اسکلتی (محوری _ ضمیمه ای) و ساختارهای آناتومیکی (استخوانی، مفصلی، عضلانی ، عصبی) مورد بررس قرار داد.

7- ساختار اسکلتی

‏به لحاظ ساختاری اسکلت بدن انسان در دو بخش (الف) اسکلت محوری و (ب) اسکلت ضمیمه ای قابل مطالعه است. اسکلت محوری از تنه، دنده ها، استخوان جناغ سینه، لگن، ستون مهوه ها و سرو گردن تشکیل شده است. اسکلت ضمیمه ای نیز در برگیرنده اندام حرکتی فوقانی و تحتانی است

8- ساختار مفصلی ‏مفاصل، محل اتصال دو یا چند استخوان مجاور به یکدیگر هستند که بیشتر آنها قابلیت حرکت دارند و امکان حرکت عضلا‏ت و اندام ها را فراهم می کنند.

9- ساختار عضلانی

‏سلول های عضلانی تارهای بلد و نازکی هستند که برای انقباض ساخته شده اند و موتور دستگاه اسکلتی هستند. 10- ساختار عصبی

سیستم عصبی از سلسله اعصاب مرکزی و محیطی تشکیل شده است. 11- مکانیزم بیومکانیکی حرکات ممنوعه

در ارتباط با مکانیزم بیومکانیکی حرکات ممنوعه می توان به فشارهای فیزیکی که در اثر وضعیت های نادرست از نظر اهرمی و گشتاور و جفت نیرو، به بدن تحمیل می شود اشاره کرد و با آگاهی از آنها، نیروهایی که باعث خمیدگی، فشردگی ، کشیدگی ، پیچ خوردگی و مشارکت مخالف در اعضای بدن می شوند را حذف نمود.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: