چرخش سر دامنه کامل

چرخش سر به صورت سریع و در دامنه کامل خطرناک است و لیگامنت ها و غضروف های گردن دچار پیچ خوردگی خواهد شد.

باز کردن شدید گردن به عقب به طور مکرر

این حرکات باعث دیسک گردن می شود. فشار دادن سر به دست های توام مقاومت زیاد آنها عضلات گردن را به خوبی تقویت می کند.

خم کردن شدید گردن به جلو به طور متوالی

این حرکات به شریان ها و اعصاب گردن و قاعده جمجمه فشار وارد می کند، و دیسک ها را خرد کرده و سبب گیجی یا ایجاد نقطه حساس در نیام عضلاتی می شود. این تمرین در اشخاص مبتلا به دیسک های تخریب شده مبتلا به دیسک های تخریب شده، موجب گیجی، کرختی یا حتی سکته مغزی می شود و آرتریت و دیسک های تخریب شده را وخیم تر می کند.

نگه داشتن سر به جلو هنگام اجرای تمرینات

از خطر راستای بدن برای تعیین وضعیت بدنی بهینه استفاده می شود. این خط باید از روی مفصل شانه و همچنین از روی گوش بگذرد و چانه ها در راستای ستون فقرات قرار گیرند. وضعیت غلط و شایعی که در تمرین ها مشاهده می شود. نگهداری سر در جلو است. در این وضعیت گوش تقریباً 5 تا 10 سانتی متر جلوتر از خط راستای سر و شانه ها قرار گرفته است. همچنین اگر تمرین با سرعت زیاد انجام شود و از سر به عنوان نیروی گشتاور برای آغاز حرکت استفاده گردد، روی بافت گردن فشار وارد میشود که بسیار خطرناک است. بنابراینف حرکت بای آهسته و کنترل شده انجام شود و از تکان دادن شدید سر و جلو اوردن گردن از خطر راستای بدن در هنگام انجام تمرین عضلات شکم اجتناب کرد.

بلند کردن نا متقارن وزنه

برای برداشتن شی از پهلوی بدن، نباید کمر را از پهلو خم کرد یا وزنه را با یک دست برداشت، چون دیسک های بین مهره ای دچار فشار نامتقارن شده و آسیب می بیند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: