حرکت پرتاب پا با ضربه بالستیک به عقب و بالا

در این حرکت، ضرباتی به عقب و بالا با پا زده می شود که طی آن گردن شدیداً باز شده و دیسک های بین مهره ای تحت فشار قرار می گیرند و احتمال بیرون زدن دیسک وارد آمدن فشار به اعصاب نخاعی وجود دارد.

باز شدن بیش از حد پشت به طور مکرر

باز شدن بیش از حد پشت به صورت متوالی و یا تکرارهای زیادی باعث فشار به دیسک های بین مهره ای شده و احتمال بیرون زدن دیسک و آسیب به اعصاب نخاعی وجود دارد.

حرکت استوپ همراه با چرخش کمر و لمس پا با دست مخالف

ایستادن باز پای باز و خم شدن به طرف جلو از کمر بدون حمایت کننده و لمس کردن پشت پاها به طور متوالی ممنوع است چون باعث پیچ خوردگی شدید ستون مهرها می شود. همچنین باز بودن دست ها نیروی گشتاور وارد بر مهره ها را چند برابر می کند.

دوران در مهره های کمری با دامنه های وسیع

انجام دوران در کمر یا قسمت بالا تنه، در دامنه ای وسیع همراه با ثابت بود لگن، بر مهره های کمر و قسمت پایین آن فشار وارد خواهد کرد.

چرخش ستون مهره با دستان باز

این تمرین نوعی حرکت چرخشی در ستون فقرات است، که در آن یک باز و همراه با چرخیدن بالا تنه به خط میانی یا کمربند نزدیک می شود و بازوی دیگر از خط میانی دور می گردد. در این حرکت جفت نیروها به واسطه مشارکت مخالف، یک پیچ خوردگی شدید بر دیسک مهره ها وارد می کنند که باز بودن کامل دست ها و سرعت زیادی چرخش، این نیرو را شدیدتر می کند و احتمال آسیب بیشتر می شود. بنابراین، چنین حرکاتی باید با کنترل کامل انجام گردد و یک دست برای حمایت از ستون مهره به کمر بچسبد.

خم شدن به پهلو همراه با کشیده شدن هر دو بازو به بالای سر

خم شدن به پهلو همر با کشیده شدن هر دو بازو به بالای سر و متمایل شدن به یک سمت از جانب باعث فشار شدید و نامتقارنی به دیسک ها می شود، این حرکت کنترل نشده است و با خم شدن به پهلو، آسیب رساندن به ستون فقرات چند برابر می گردد. در برخی تمرینات حرکات خم شدن را تا مچ پا ادامه می دهند که بسیار خطرناک تر است.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: