دراز و نشست باپاهای صاف

دراز و نشست با پاهای صاف موجب انحراف قدامی لگن می شود و کمر را در وضعیت باز شدن بیش از حد قرار داده و فشارهای غیر ضروری را افزایش می دهد.

دراز و نشست با خم کردن یک پا توام با چرخش کمر

این دراز و نشست با زانوی خمیده به طور متناوب و همراه با چرخش کمر صورت می گیرد که یک پا خم و یک پا راست است و کشش نامتقارنی را به لگن وارد می کند که باعث شار و پیچ خوردگی کمر خواهد شد. برای اصلاح حرکت لازم است تمرین را به صورت ایستا انجام داد.

دراز و نشست با دست های در پشت سر

دراز و نشست با دست های در پشت سر باعث کشیدگی بیش از حد سر و گردن می شود، لذا لیگامنت های های واقع در مفاصل بین مهره های گردن و پشت آسیب می بیند.

دراز و نشست با استفاده از گشتاور سر

اگر فرد بخواهد حرکت دراز و نشست را از روی زمین آغاز کند و با آگاهی از آسیب های گردن دستان خود را در پشت سر قرار ندهد، در صورتی که عضلات شکم او بسیار ضعیف باشد باز هم ممکن است نتواند این حرکت را درست انجام دهد و در چنین شرایطی برای جبران این ضعف عضلانی، حرکت را با سرعت بالا و با استفاده از وزن سر و نیروی گشتاور برای جدا کردن بدن از روی زمین به انجام برساند. این حرکت سریع می تواند تا اندازه ای آسیب دیدگی ساختارهای گردن، گرفتاری عصب و حتی آسیبی همچون واخوردگی گردن شود.

دراز و نشست همراه با خم کردن شدید مهره های پشت

اگر هنگام دراز و نشست برای بلند شدن، به جای انقباض عضلات شکمی فشار زیادی به مهره های پشت وارد کرده و آنها را خمیده کنیم تا ضعف عضلات شکمی با گشتاور پشت و شانه ها جبران شود به ستون مهره ها آسیب می رسد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: