اگر هنگام اجرای حرکت های کشتی، عضلات نزدیک کننده ران بیش از حد سفت شوند، باعث کشیده شدن لگن و چرخش آن می شوند، که این کار انحنای قسمت تحتانی ستون فقرات را افزایش می دهد. با استفاده از عضلات شکم برای حفظ وضعیت بدنی بهینه، احتمال آسیب دیدگی کاهش می یابد.

تمرین دادن چهارسر ران با انگشتان پای مستقیم

وقتی پشت کاملا صاف نگه داشته شود و سپس بدون حساسیت کننده، زانوها خم گردد در حالی که نوک انگشتان با مستقیم است، عضلات ران کاملاً سفت شده و فشارهای اعمال شده بر زانو چند برابر می شود.

نشستن چهار گوش

در حرکت نشستن چهارگوش و وضعیت خم کردن عمقی، زانوها در خمیدگی شدید قرار گرفته و غضروف های آن آسیب می بیند.

بسته شدن کامل زانو به کمک دست ها

حرکاتی که باعث خمیدگی بیش از حد زانو می شود به زردپی و غضروف آسیب شدید وارد می کند. در حرکت زیر قرار دادن دست ها بر روی زانو و فشار آن به طرف سینه ممنوع است و باید دست در پشت مفصل زانو و روی ران ها واقع شود.

کشش مانع رو غضروف ها کشش مانع آسیب های زیر را به همراه دارد (1) باعث کشیدگی لیگامنت های میانی زانو می شود. (2) باعث کشیدگی یا پاره شدن مینیسک می شود. (3) باعث افزایش عدم استواری زانو می شود. (4) باعث چرخش و تحت فشار قرار دادن قاب زانو می شود که منجر به سر خوردن آن به پهلو می گردد.

نشستن به حالت اسکوات با وزنه

نشستن به حالت اسکوات (با وزنه و بدون وزنه) دارای مضرات زیر است (1) باعث به مخاطره افتادن لیگامنت های قسمت کناری یا پهلوی زانو می گردد. (2) باعث فشار به روی قاب زانو می گردد. (3) به غضروف ها آسیب می رساند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: