در حرکات کشیده شدن دست ها به طرف جلوی بدن و عبور دست ها از میان پا، فشار شدیدی به واسطه نیروی مضاعف ایجاد شده به وسیله گشتاور و قوانین اهرم ها به مهره های کمر وارد می گردد.

وضعیت پا باز همراه با استفاده از بالش

در یک وضعیت پا باز همراه با قرار دادن بالش زیر مچ پا، زانو و لگن دچار باز شدن بیش از حد می شود و حتی ورزشکاران پیشرفته نیز باید از این حرکت کششی دوری کنند.

رساندن سر به پاشنه یک پا

در این تمرین علاوه بر فشار شدید به گردن و کمر و باز شدن بیش از حد آنها، یک زانو شدیداً باز شده و زانوی دیگر در پیچ خوردگی غیر طبیعی قرار می گیرد.

صاف کردن ناگهانی زانو از وضعیت خمیده

این حرکت باعث فشار به کمر و زانو می شود.

اسکوات شدید و چرخش پا به خارج

اگر در وضعیت اسکوات قرار گرفته، پنجه ها را به طرف بیرون بچرخانید، خمیدگی و فشردگی شدید در زانو ایجاد می شود.

ایجاد زاویه 90 درجه بین ران ها و خم شدن به جلو

در این تمرین کمر در خمیدگی است و زانو دچار باز شدن بیش از حد است.

تماس پاشنه به باسن به حالت خوابیده و گرفتن مچ پا با دست مخالف

اگر پاشنه را به سوی نشیمنگاه برده و مچ پا با دست مخالف گرفته شود، فشار بیش از حدی به زانو وارد شده و کمر نیز دچار پیچ خوردگی خواهد شد.

تماس پاشنه به باسن در حالت چمباتمه

در این تمرین زانو دچار کشیدگی و خم شدن بیش از حد می شود.

نشستن به روی پاشنه

در این تمرین زانو دچار آسیب دیدگی و خمیدگی شدید می شود.

خوابیدن به روی پاشنه

در این تمرین وقتی پاها به طرف بیرون می چرخد، زانو علاوه بر خمیدگی بیش از حد، دچار پیچ خوردگی بر خلاف محور حرکتی خود می شود.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: