در این تمرین وقتی که پا به عقب می چرخد به زانو و گردن و ستون مهره فشار وارد می شود.

نشستن یوگا

این حرکات زانو را تحت فشار و پیچ خوردگی و کشش قرار می دهد.

نشستن به حالت کودکان

اغلب مشاهده می شود که کودکان همانند شکل زیر، روی زمین می نشینند ولی والدین باید آنها را از این گونه نشستن برحذر دارند چرا که نشستن به این حالت در هر سنی که باشد باعث بروز آسیب های فراوانی در تاندون ها و لیگامنت های زانو می شود. همچنین این حالت موجب فشار به عروق خونی پا در پشت زانو شده و گردش خون اندام تحتانی را دچار اختلال می کند.

استوپ یک پا جمع

این حرکت باعث کشیدگی و پیچ خوردگی در مفاصل زانو و ران و همچنین آسیب مهره های تحتانی کمر می شود.

پا باز توام با خمیدگی کامل تنه

انجام این حرکات باعث بروز آسیب در مفاصل ران و عضلات ساق پا و گردن و زانو می شود.

بردن دست ها به زیر لگن

تمرین زیر گردن، کمر، شانه و زانو تحت کشیدگی و پیچ خوردگی و خمیدگی قرار می دهد.

وضعیت خوابیده به شکم و گرفتن پنجه پا از پهلو

این حرکت باعث ایجاد آسیب در عضلات گردن می شود و علاوه برخمیدگی زانو، حرکتی بر خلاف محور چرخشی مفصل زان صورت می گیرد.

وضعیت خوابیده به شکم و گرفتن پنجه پا از پهلو

این حرکت باعث ایجاد آسیب در عضلات گردن می شود و علاوه بر خمیدگی زانو، حرکتی بر خلاف محور چرخشی مفصل زانو صورت می گیرد.

پا باز از روبه رو

پا باز از طرفین

اگر دو تمرین زیر با آمادگی جسمانی کافی، تمرین و ممارست در طول انجام نگیرد مشکلات را برای ورزشکار ایجاد می کند و باعث بروز آسیب در مفاصل، عضلات و لیگامنت های ران و زانو می شود.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: