اگر در این حرکت کششی، مچ پا با دست مخالف گرفته شود، تمرین وسیله ای برای آسیب رساندن به کمر و گردن می گردد. همچنین برای جلوگیری از آسیب به زانو و کتف هرگز از دست مخالف برای گرفتن مچ با در این گونه حرکات استفاده نشد. بنابراین، برای اصلاح این حرکت مچ پا را با دست موافق نگه می داریم.

تمرین برای تقویت عضلات سینه ای

این حرکت، تمرینی است که برای تقویت عضلات قفسه سینه ای و شانه ها طراحی شده است. در این حرکت بازوها در وضعیت آبداکشن قرار گرفته و با چرخشی متقاطع رو به خارجف دست ها از پشت به هم می رسند. همچنین این تمرین با اهرم های دستگاه، در موقعیتی که بازو به حالت موازی با زمین است انجام می شود. این حرکت بسیار خطرناک است چون شانه را در ناپایدارترین موقعیت های و در وضعیت در رفتگی قرار می دهد و وقتی حرکت را از نو شروع می کنیم این تمرین خطرناک تر می شود و علاوه بر آسیب های گفته شده، لیگامنت ها و تاندون های روتاتورکاف هم آسیب می بیند.

هایپر اکسستنشن افقی بازو توام با شست دست و به سمت پایین و پشت

در وضعیتی که دست ها در حالت آبداکشن و موازی با زمین قرار دارد که اگر شست به سمت پایین بچرخد، سپس دست ها با فشار به عقب و پشت هدایت شود بافت های نگهدارنده مفصل در موقعیت کشیدگی نادرست قرار می گیرند. بنابراین، در هنگام انجام این حرکت بهتر است که شست دست به سمت بالا باشد یا کف دست به سمت پایین قرار گیرد.

هایپراکستنشن در مفاصل انگشتان دست

با توجه به محدود بودن حرکت هایپراکستنشن در مفاصل انگشتان در هنگام گرم کردن مچ دست رعایت این نکته الزامی است که برای حرکت ها پیراکستنشن مچ دست با دست مخالف به مفصل انگشتان فشار وارد نکنیم. یعنی این که به اشتباه دست ها را در حد فاصل بین نوک انگشتان و بند اول آن قرار نداده و دقیقاً دست مخالف را برای گرم کردن مچ ها در کف دست دیگر بگذاریم.

تلفیق چرخش محوری بازو با چرخش داخلی ساعد

در حرکات ممنوعه می توان به چرخش های محوری نادرست اشاره کرد، مانند چرخش محوری استخوان بازو که نباید با چرخش داخلی ساعد که بر اثر حرکت زند زیر ینی - فوقانی و تحتانی انجام می شود ترکیب گردد. این حرکت چرخشی در شانه، مثل وضعیتی است که پلیس به دست مجرم در پشت کمر دستبند می زند.

هایپر فلکشن افقی دست خوابیده و با چرخش دست به بالای سر

در این تمرین شانه شدیداً آسیب می بیند و در وضعیت کشیدگی و در رفتگی قرار می گیرد. بنابراین، باید از همه وضعیت هایی که شانه ها در یک موقعیت چرخش 90 درجه که توام با دور شدن از بدن و چرخش خارجی خارجی باشد خودداری کرد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: