در شکل زیر ورزشکار حرکت اسکوات را انجام می دهد. در انجام این حرکت اشتباه هایی وجود دارد که آسیب های زیادی را برای ستون فقرات در پی دارد. لگن به سمت جلو چرخیده و باعث کشیده شدن و بر آمدگی عضلات شکم شده است. در این حالت قوس کمر افزایش یافته و پایداری ستون ففرات غیر ممکن است. علاوه براین، برای پایین آوردن وزنه، زانوها به اندازه کافی خم نشده اند بلکه ورزشکار تنها را از ناحیه مفصل ران به جلو خم کرده که این کار باعث شده است ستون فقرات از خط ایده آل راستای بدن جلو رود. در این وضعیت وزنه به سمت جلو متمایل شده و فشار اهرمی به طور چشمگیری افزایش یافته است.

اسکوات هالتر از جلو

انجام این حرکت جدای از دشواری حفظ تعادل بدن و همچنین هالتر، به ستون فقرات و مفاصل وزشکار نیز فشار قابل ملاحظه ای وارد می کند. انجام این حرکت به خصوص برای بانون و نوجوانان بسیار خطرناک است. به جای انجام این حرکت بهتر است حرکاتی مانند اسکوات هالتر از پشت باهاک با ماشین را انجام داد.

گرفتن هالتر به روش وزنه برداران

در صورت گرفتن هالتر به روش ورزنه برداران احساس درد و دیسک کمر، زانو درد و آسیب دیدگی مچ دست ها از جمله ناراحتی هایی هستند که در صورت انجام حرکت ممکن است گریبان گیر ورزشکار شود.

کشش شدید عضلات پشت ران

در این تمرین به لحاظ آنکه عضلات پشت رانی دورتر از مبدا خود قرار می گیرند. فشار بیشتری متحمل می شوند که پاره ای مواقع باعث بروز درد می شود و قوس شدید در کمر ایجاد می کند. علاوه بر این باز شدن بیش از حد زانو و کشیده شدن بافت های نگهدارنده آن خطر ناک است. در این تمرین عضله همسترینگ دچار گرفتگی و پیچ خوردگی می شود.

همچنین اگر یک آسیب ناچیز یا کیست بسیار کوچکی در زانو وجود داشته باشد این حرکت مشکل آن را جدی کرده و به مینیسک آسیب می رساند. در واقع جای سوال است که این چنین گشتاوری برای زانو چه لزومی دارد. حرکات ایمن و بهتر مشابه این تمرین، خوابیدن به پشت بر روی زمین است به صورتی که هر دوران خمیده و در یک راستا باشد، اما فقط یک زانو کاملاً صاف شود و دوباره خمیده گردد و یا روی نیمکت خوابیده و زانوهای خمیده آویزان گردد و فقط یک پا بالا آورده و مستقیم شود و دوباره به حالت اولیه برگردد. همچنین انجام حرکت کشش عضلات پشت ران به صورت تک پا معایب آن را کاهش می دهد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: