در تمرینات پرس سینه هرگز نباید از وزنه های سنگین استفاده شود و در این تمرین نفس گیری نامناسب و همچنین نبود افراد مراقب یا محافظ های وزنه بسیار خطرناک است و احتمال مرگ در این تمرین بیشتر می کند.

تحقیقات نشان داده است که سالانه چندین نفر به علت بی توجهی به این مسائل خود را به کشتن دادهاند. بنابراین، ممکن است برخی تمرینات بالقوه اشتباه نباشند، اما بدون شک با خطرناک ترین اشتباهات ارتباط داشته باشند. همچنین در پرس نیمکت بلند کردن وزنه در حالی انجام می شود که پاها یا روی زمین قرارگرفته و یا از میز آویزان است و پشت قوس برداشته و ناحیه کمر بیش از حد باز می شود. در این وضعیت نامناسب نیروی ناشی از وزنه ها مخرب است.

پرس پا عودی

انجام این حرکت به دلیل بلند شدن کمر از روی زمین، به مهره های کمر فشار جبران ناپذیری وارد می کند. دیسک کمر، احساس درد در کمر و سیب عصب سیاتیک از جمله ناراحتی هایی هستند که در صورت انجام این حرکت ممکن است گریبان گیر ورزشکاران شود. بهتر است به جای انجام این حرکت، حرکاتی مانند «پرس پا مستقیم» و یا «پرس پا 45 درجه» را انجام داد. این تمرین برای بانوان صد درصد ممنوع است.

ساق پا ایستاده هالتر

با انجام این حرکت جدا از دشواری حفظ تعادل بدن، چه در وضعیت قرار گرفتن به روی پنجه و چه پاشنه، به ستون فقرات ورزشکار فشار قابل ملاحظه ای وارد می شود. به جای این حرکت بهتر است حرکت «ساق پا ایستاده دستگاه» یا «ساق پا خمیده» فقط برای مردان اجرا گردد. بانوان برای اجرای این حرکت به وزنه نیاز ندارند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: