این حرکت نیز از حرکات نامعقول و اصطلاحاً «من در آوردی» است که انجام آن ممکن است در مفصل سرشانه ایجاد ساییدگی، سوزش و درد و شنیدن صداهای مشکوک در حین تمرین سرشانه یا سینه کند.

انجام این حرکت بدین صورت است که در تکرار اول، بخش اول حرکت نشر از جانب توام با بخش دوم حرکت نشر از جلو صورت می گیرد و در تکرار دوم، بخش اول حرکت نشر از جلو همراه با بخش دوم حرکت نشر از جانب انجام می شود. بدین صورت که ورزشکار دمبل ها را از طرفین بالا برده و پس از رسیدن آها به بالاترین نقطه حرکت، دمبل ها را به سمت جلو برده و سپس آنها را پایین می برد.

بعد از آن دمبل ها از جلوی ران های تا مقابل چشم ها بالا برده، دست ها را به سمت بیرون می چرخاند و دمبل ها را مانند بخش نگاتیو حرکت نشر از جانب به پایین هدایت می کند. انجام این تمرین فشار لازم و کافی را نه به قسمت جلویی دلتوئید وارد می کند و نه به قسمت میانی آن، و هر دو بخش این عضله به طور ناقص تحت فشار برقرار می گیرند.

بالا آوردن دمبل از طرفین در خط افقی چرخشی

این تمرین به عنوان بدترین تمرین معرفی می شود. و اغلب برای تقویت دلتوئید میانه ایت. در این حالت چرخش جانبی در سر استخوان مفصل باز و منجر به خرد کردن و پرتاب روتاتورکاف (چرخش دهنده های سردستی) می شود. اگر این حرکت را طوری انجام دهیم که شست دست رو به بالا بوده و اندکی آرنج ها خم باشد و وزنه را بالاتر از 90 درجه نیاوریم خطراتش کمتر می گردد.

بنابراین، در هنگام تمرین دادن مفاصل باز و و شانه در پهلوی بدن و در وضعیت آبداکشن باید به تمرین کننده تاکید شود که دست ها را حتی در وضعیت بدون وزنه هم به طریق ای که کف دست ها رو به پایین قرار دارد حرکت ندهد، چون دقیقاً چرخش جانبی مفصل باز و کشش های غیر طبیعی در مفاصل دست ایجاد می کند و بهتر است که در این تمرین انگشت شست رو به بالا قرار گیرد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: