انجام این حرکت مانند مشابه آن با هالتر ستون مهره ها را تحت فشار زیادی قرار می دهد. در این تمرین ورزشکار ایستاده و یک دمبل یا وزنه را در مرکز بدن قرار داده و آن را تا زیر چانه بالا و پایین می آورد. در این تمرینات اعصاب دست و شانه ها دچار فشردگی شدید و شانه ها دچار گرفتگی می شود.

بالا آوردن هالتر از جلوخم

انجام این حرکت نیز ستون مهره ها و مهره های گردن را تحت قشارزیادی قرارمی دهد ضمناً به دلیل دشواری حفظ تعادل استفاده از وزنه های مناسب غیر ممکن بوده و به همین دلیل عضله دلتوئید تخت فشار کافی قرار نمی گیرد.

قفسه سینه آرنج کاملا باز

در حرکت قفسه سینه باید آرنج ها کمی خمیده باشند تا از وارد آمدن فشار به بخش داخلی مفصل آرنج جلوگیری شود. در حرکت قفسه سینه دست باز فشار زیادی به این مفصل وارد می شود. ضمنا استفاده از وزنه های سنگین نیز غیر ممکن می شود و به دلیل زاویه نامناسب آرنج ها، فشار به بخش های دیگر دست وارد می گردد. با کمی خم نمودن آرنج ها می توان از وارد آمدن این فشار جلوگیری کرده و ضمناً فشار بیشتری به عضلات سیه وارد کرد. همچنین استفاده از وزنه های سنگین تر ممکن می شود.

پشت بازو و هالتر پشت گردن

این حرکت غلط نبوده و امروزه نیز مرسوم است. اما در انجام این حرکت مفصل آرنج تحت فشارزیادی قرار می گیرد و این تمرین تقریباً از برنامه تمرینی بیشتر حرفه ای های امروزی حذف شده است. نحوه های دیگر آن نیز مانند پشت باز و دمبل پشت گردن و با پشت بازو دمبل پشت گردن جفت، تک یا با دو دمبل نیز به همین صورت در حال حذف شدن از برنامه تمرینی ورزشکاران امروزی هستند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: