در این تمرین ها مقدار عظیمی از فشار بر روی مفاصل زانو و تاندون های نگهدارنده آن است و در طول بخش نزولی لیفت در این حرکت، زانو در وضعیت نامطلوب قرار می گیر. بنابراین، حرکت زانوها به طرف جلو و خارج شدن آن از سطح پاها باعث بروز آسیب می شود.

معایب دستگاه اسمیت برای انجام حرکت اسکوات :

1- عملکرد قابل انتقال این دستگاه در قیاس با مهارت های ورزشی و زندگی واقعی صفر است. چون قدرت را تنها در یک بعد افزایش می دهد و زمینه را برای آسیب دیدگی از بعدهای حرکتی دیگر مهیا می سازد.

2- به دلیل این که میله در این حرکت ثابت است، شخصی که حرکت اسکوات را با این دستگاه انجام می دهد قادر است به سمت مخالف میله خم شود که این یک پاسخ طبیعی به شمار می آید. این کار باز شدن چپ لگن را به حداقل می رساند. بدین گونه به همسترینگ اجازه می دهد در طول اجرای حرکت به خواب نیمروزی برود.

مشکل این است که عضله همسترینگ (پشت پا) در خلال اجرای حرکت اسکوات به تعادل زانو هم کمک می کند و در نتیجه،در این تمرین ها مقدار عظیمی از شار بر روی مفاصل زانو و تاندون های نگهدارنده آن است و در طول بخش نزولی لیفت در این حرکت، زانو در وضعیت نامطلوب قرار می گیرد. بنابراین، حرکت زانوها به طرف جلو و خارج شدن آن از سطح پاها باعث بروز آسیب می شود.

معایب دستگاه اسمیت برای انجام حرکت اسکوات :

حذف این عضله مهم در حرکت، باعث افزایش نیروی برشی بر روی مفصل زانو می شود و همین امر می تواند نهایتا ‌منجر به پارگی یکی از لیگامنت های زانو شود. جایگزین کردن کامل حرکت اسکوات با دستگاه اسمیت با اسکوات با هالتر نتیجه ای که می تواند داشته باشد آسیب دیدگی و عدم رشد متقارن عضلات خواهد بود. مثل هر حرکت دیگر اگر اسکوات با هالتر به فرم صحیح و با وزنه مناسب در حد توان اجرا شود و در صورت نداشتن آسیب دیدگی قبلی از هر حرکت دیگر مطمئن تر و کم خطرتر است.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: