این حرکات روی هم رفته بی عیب هستند، اما وقتی که یک وسیله شیب دار زیر پاشنه پاها قرار می گیرد این تمرینات به حرکتی خطرناک تبدیل می شود چون عضلات خم کننده زانو را به جلو می فرستند همچنین ورزشکار نیز سعی می کند تا حد ممکن زانو را خم کند و این عمل نیز هایی را که به زانو وارد می کند را بیشتر و سنگین تر می سازد.

حرکت پارویی با هالتر

حرکت پارویی در حالت ایستاده یا هالتر بین بدنسازان بسیار مورد پذیرش است و هالتر با دمیل را تا حدود گردن بالا می آورند. این حرکت می ت واند یک تمرین موثر برای ساختن دلتوئید باشد، اما یک تمرین بالقوه خطرناک برای شانه ها بوده و آن را در موقعیت در رفتگی همراه با برخوردهای استخوانی قرار می دهد همچنین فشار زیادی به روتاتورکاف (چرخش دهنده های سردستی) وارد می کند. اما اگر میله ها را تنها تا نیمه های استخوان جناغ بالا برده و اجازه داده نشود که آرنج ها بالاتر از شانه ها باشد از آسیب در این تمرین جلوگیری می شود.

تمرینات کشش گردن از پشت با دستگاه قرقره

در این تمرین با هر دو دست دستگیره دستگاه قرقره را در ناحیه پشت گردن قرار می دهند و برای بلند کردن وزنه ها، تنه را بدون حرکت به جلو خم می کنند. تمرینات کششی گردن از پشت به طرف پایین، پرس شانه از پشت با هالتر و پایین کشیدن لاتینی گردن به کمک دستگاه های کشش قرقره ای، به شانه و گردن و چرخش دهنده های سردستی آسیب وارد می کند. همچنین فرم بدنی را بر هم زده و در دراز مدت قوز پشتی در فرد ایجاد می کند.

گرد کردن کمر در طول پایین آوردن وزنه

اگر در طول مرحله پایین آوردن وزنه در ددلیفت، پشت گرد شود نیروی قوه جاذبه روی ستون مهره افزایش می یابد و بر آن تاثیر منفی دارد.

تمرین دادن عضله دو سر با دستگاه

برای تمرین عضله دو سر دستگاهی وجود دارد که ورزشکار هنگام وزنه زدن دست خود را روی یک میز می گذارد. در این وضعیت به نظر می رسد عضله دو سر در حال تقویت شدن است در حالی که ورزشکار شدیدا قوز کرده و یا با فشار خیلی زیادی خود را به جلو کشیده است و معمولاً هنگام اجرای این تمرین، وضعیت بدنی نادرست و فشار و چرخش نابجا اتفاق می افتد و دست به صورت ناهنجار به جلو پرت می شود و چون ایت اتمرین دارای نقص عملکردی است برای تقویت بازوها بدون آسیب به روتاتورکاف و ستون مهره ها توصیه می شود که هر کدام از عضلات دوسر را به صورت تک با یک دمبل تقویت کرد و با قراردادن دست و پای مخالف روی یک پله یا نیمکت حرکت را انجام داد، بدین صورت که اگر پای راست شما روی نیمکت قرار دارد باید بازوی چپ را خم کرد. این تعادل به وضعیت بدنی مناسب و سلامت حرکت کمک می کند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: