چرخش و خمش از جانب، با سرعت و در دست داشتن وزنه فشار تمرین را افزایش می دهد و دیسک های ستون مهره را دچار آسیب می کند.

پرش عمقی

برای این تمرین به یک سطح بلند با ارتفاع تقریبی12 تا 36 اینچ نیاز است. پرش عمقی یک شیوه تمرینی ضربه ای از تمرینات پلیومتریک است. ورزشکاران باید طوری فرو بیایند که وزن بدنشان روی نیمه جلویی پاها تقسی شود زیرا فرو آمدن با تمام کف پا باعث کشیدگی می شود و به تاندون آشیل آسیب می رساند. اگر در هنگام فرو زانو از پنجه های پا جلوتر بیاید یا این که این تمرین به خوبی اجرا نشود، می تواند منشا مشکلات بسیاری باشد. همچنین در تمامی تمرینات پرسشی، رود آمدن روی یک پا ممنوع لاست، چون باعث عدم تعادل در گروه های عضلانی دو قسمت بدن می شود.

پرش پله به پله همراه با چرخش به صورت انفجاری

در تمرینات پلیومتریک پیچیدن های سریع توا با پریدن غیر مجاز است و به دلیل واردشدن نیروهای ترکیبی به مهره های کمر و زانو این حرکت می تواند منشا مشکلات جبران ناپذیری برای کمر باشد.

ضربه زدن به کیسه سنگین

اگر با باز کردن مفصل آرنج کیسه را به طرف بالا داده و تمرین باچرخش کمر انجام گیرد و کیسه به هنگام برگشت با دستان کشیده گرفته شود، به مفصل آرنج آسیب وارد شده و چرخش شدید در کمر ایجاد می شود.

چرخش کمر با میله

این حرکت یک تمرین چرخشی با اعمال اضافه بار حرکتی است که موجب حرکات چرخشی سریع و نیرومند م شود و به علت ثابت بودن لگن هنگام چرخش، با حرکت میله به کمر ضررهای زیادی وارد مشود. در تمرینات پلیومتریک از اندازه حرکت در یک جهت به عنوان بار اضافی در جهت مخالف استفاده می شود که می تواند بسیار خطرناک باشد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: