از حرکت زیر، کمر و گردن دچار باز شدن شدید می شود.

تمرین گردن با بدن راست و کشیده در این تمرین احتمال بروز خطر و آسیب شدید و گردن بسیار است.

خم کردن بالا تنه به طرف جلو، خم کردن بالا تنه به طرفین در این تمرین علاوه بر آسیب به ستون مهره، شانه و گردن هم تحت فشار از حد قرار می گیرد.

بالا آوردن بالاتنه در مقابل مقاومت به طور کلی، حرکت خم شدن به جلو با زانوی صاف، مهره های کمر را شدیداً تحریک می کند، اما ایجاد شار مضاعف به وسیله یار تمرینی، آسیب جبران ناپذیری به دیسک ها وارد می شود.

کشش عضلات کمر و گردن در این تمرین فشار شدید و بی دلیل بر مهره های گردن و کمر وارد می شود.

بلند شدن و نشستن دو نفره و به صورت یک پایی در این تمرین زانوها بیش از حدخم می شود. به علت جهش های ناگهانی و خم شدن شدید زانو در ین تمرین، مینیسک ها آسیب می بینند.

باز کردن پاها با حمل یار دراز کشیده این تمرین استخوان کشکک را روی استخوان ران به عقب و بیرون می کشد و یک به هم فشردگی ناهموار در مفصل و بافت های رابط زانو ایجاد می کند. همچنین احتمال آسیب به کمر هم وجود دارد.

خم کردن بالا تنه بر روی پای کشیده شده در این حرکت به گردن و کمر و زانو فشار وارد می شود.

رساندن بالا تنه به پاها از جانب در این تمرین دیسک های بین مهره ای تحت فشارهای نامتقارن قرار می گیرند و لگن نیز آسیب می بیند.

چرخش بالا تنه به طرفین در این حرکت ستون مهره در ناحیه کمر دچار نیروهای چرخشی می شود و تحت گشتاورهای بزرگی قرار می گیرد. مخصوصاً اگر حرکت به طور متناوب و با سرعت انجام شود.

چرخش بالا تنه به جانب در این حرکت گشتاور باعث خمیدگی نا متقارن در مفاصل کمری می شود.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: