در تمرینات زیر با باز شدن بیش از حد زنواها، فشارهای شدیدی به نواحی لگن و کمر وارد می شود.

خواباندن مچ از حالت درازکش به شکم در این تمرین احتمال چرخش ناگهانی آرنج بر خلاف ساختارمفصلی وجود دارد.

کشش بیش از حد مفصل ران به کمک یار در صورتی که توانایی کشش فرد برای کشش اندام های تحتانی به عقب کم باشد. آن را تا حد زیادی با کشش کمی جبران می کند و باید توجه داشت که کشش بیش از حد ناحیه کمر و لگن غالباً منجر به ایجاد دردهای شدید و مزمن می شود.

فشار یار کمکی بر بخش مرکزی پایین کمر در این تمرین به دلیل وارد آمدن فشار روی بخش مرکزی پایین کمر، ستون مهره ها دچار فشار سنگینی می شود.

ایجاد جفت نیروی روی مهر های کمری باز شدن لگن با زانوی خمیده به کمک یار و باز شدن لگن باز زانوی صاف به کمک یار باز کردن بیش از حد ناحیه پشت هنگام اجرای حرکات زیر می تواند منشا اصلی درد و ‌آسیب باشد.

کشش 90 درجه از ران به حالت خوایده با یار کمکی این تمرین باعث پیچ خوردگی شدید در مهره های کمر می شود.

بالا آوردن دو پا از حالت خوابیده به شکم به کمک یار در حرکت زیر دیسک های بین مهره ای شدید فشرده می شوند.

بالا آوردن کامل تنه به کمک یار در حالت خوابیده به شکم در این حرلت کمر دچار باز شدگی می شود.

باز کردن کمر دو نفره انجام این حرکت می تواند منجر به فشردگی مهره های تحتانی کمرو گردن و آسیب مهره ای شود مگر ای نکه حین انجام این حرکت کمر و سر به آرامی به طرف بلا و پشت فشار داده شود.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: