انجام این حرکت در فردی که در زیر قرار دارد باعث به وجود آمدن آسیب در دیسک های بین مهره ای کم و عروق سرو گردن میشود و در فردی که در بالا قرار گرفته است و موجب بروز آسیب هایی چون فسردگی مهره ها و آسیب رشته های عصبی نخاع و باز گردن می گردد. بسیاری از مردم برای مانیپولاسیون مهره های کمری از این حرکت استفاده می کنند در حالی که خطرات و مضرات انجام آن بسیار بیشتر از منافع آن خواهد بود. اگر یارها از نظر وزنی متناسب نباشند، آسیب جدی تر خواهد شد.

کشش از لگن پا بر شانه یار اگر به حالت قائم روبه روی یار ایستاده و پاها روی شانه او قرار گیر زانو و ران و لگن و کمر دچار آسیب می شود.

پا بر شانه یار همراه با چرخش لگن در حرکاتی که پاها روی شانه یار قرار می گیرد و بدون به قسمت مخالف می چرخد کشش شدیدی درناحیه لگن و زانو ایجاد می شود.

خم کردن عمیق زانو به کمک یار اگر یار پاشنه ها را با فشار زیاد به طرف نشیمنگاه بکشد زانو دچار خمیدگی بیش از حد می شود.

خوابیدن بر روی پاشنه و فشاریار بر روی زانو در این تمرین اگر یار به طرف روی لگن و زانوها فشار وارد کند زانو دچار خمیدگی بیش از حد می شود.

چرخش زانوها به داخل این تمرین باعث پیچ خوردگی ناحیه زانو می شود.

فشار وزن یار کمکی بر زانو انجام این حرکت باعث بروز آسیب جدی در مفصل و لیگامان های زا نوی فردی می شود که در زیر قرار دارد.

نشستن صاف و خوابیدن یار کمکی بر روی کمر انجام این حرکت نیز موب بروز آسیب در کمر، گردن، شانه و عضلات همسترینگ فردی می شود که در زیر قرار دارد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: