ورزش گردن

یکی از عوامل مهم زیبایی گردن، نحوه درست نگهداشتن گردن، هنگام نشستن، راه رفتن، ایستادن و خوابیدن است. عامل دیگر، ورزش گردن است که می تواند در زیبایی آن بسیار موثر باشد. تمرینهای ورزشی گردن را باید هر روز انجام دهید تا به نتیجه دلخواه برسید. برای ورزش دادن گردن، این تمرینها را انجام دهید :

• گردن را به شکل دورانی در جهت عقربه ساعت و عکس آن گردش دهید. این حرکت راسه بار تکرار کنید. • تا آنجا که ممکن است گردن را به جلو و عقب خم کنید.این حرکت را سه بار انجام دهید. • گردن را تا جایی که ممکن است به طرف چپ و بعد راست متمایل کنید. این حرکت را سه بار تکرار کنید. • ارنجها را روی میز تکیه دهید و دستها را پشت گردن بگذارید و به آرامی سر را به جلو خم کنید و به طرف قفسه سینه ببرید و دم برآورید. بعد سر را جلو بیاورید و نفس بکشید. سپس به آرامی سر را به پهلوی راست متمایل کنید و دم برآورید. پس از آن سر را به جلو بیاورید و نفس بکشید و بعد سر را به طرف چپ متمایل کنید و دم برآورید. در پایان سر را به عقب ببرید و نفس بکشید و بعد به حال اول باز گردید.

راست نگهداشتن سر

بهترین تمرین برای راست نگهداشتن سر، همان تمرین قدیمی راه رفتن و حمل کتاب بر روی سر است. این تمرین به شما کمک می کند که در همه حال سر را راست نگه دارید و گردن را در حال طبیعی خود قرار دهید.

این تمرین را در اتاق انجام دهید و روزی چند دقیقه در حالی که کتابی بر سر گذاشته اید طول و عرض اتاق را بپیمایید. بعد می توانید در همین حال از اتاق بیرون بروید و در خانه این تمرین را انجام دهید. پس از مدتی عادت خواهید کرد همیشه گردن را راست نگهدارید و سر را کمی جلو بیاورید. به این شکل گردن بهترین وضعیت را دارد و شکل طبیعی خود را از دست نمی دهد.

این عمل نه تنها از نظر زیبایی پوست و به دور ماندن از چین و چروک زودرس موثر است، بلکه در سالم ماندن نظم مهره های گردن و ساختمانی درونی آنهم تأثیر فراوانی دارد.

اگر شبها، بالش زیر سر نگذارید به زیبایی گردن کمک کرده اید، زیرا در آنصورت پوست گردن در بهترین شکل قرار گرفت.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۲ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: