نرمش قفسه سینه (Adhachakrasana)

راست بایستید و دستهای خود را از پشت بهم قلاب کنید و در خلال نفس عمیق بدن را به عقب خم نموده تا قفسه سینه به حداکثر حجم خود برسد (ش4) در خلال خارج کردن هوا از شش ها به آرامی به جلو متمایل شوید تا سرنزدیک زانو و حجم قفسه سینه به حداقل خود برسد. (ش5) این آسانا را با کنترل تنفس سه بار انجام دهید.

کشش تمام بدن (Padahathasana)

راست بایستید و با آرنج های صاف دستها را بالای سر ببرید. در خلال تنفس عمیق، بدن را به عقب متمایل نمائید (ش1) در این حالت شش ها به حداکثر حجم خود میرسند. پس از چند لحظه توقف و حبس نمودن هوا، به آرامی بدن را به جلو خم کنید و در خلال آن کم کم هوای باقی مانده شش ها را از راه بینی خارج نمائید. حالت نهائی این آسانا لمس کردن زمین با کف دست می باشد. (ش2) این حرکت را پنج مرتبه با کنترل دم و بازدم انجام دهید.

کشش و تمام بدن روی پنجه ها (Vikshasana)

صاف بایستید و انگشتان هر دو دست را به هم قلاب کنید و با آرنج های صاف را بالای سر ببرید و کف دستها را رو به سقف قرار دهید. اکنون فکر کنید که کف دست خود را می خواهید به سقف بچسبانید (ش3) و در خلال تنفس عمیق و آرام، پاشنه ها را در طول پنج ثانیه از روی زمین بلند کنید. در این حالن ششها کاملاً پر و سنگینی بدن روی پنجه های پا می باشد. (ش4) پس از چند لحظه توقف و حفظ تعادل بدن، در خلال خارج نمودن هوا از راه بینی پاشنه های پا را در مدت پنج ثانیه روی زمین آورده و شش های خود را نیز کاملاً خالی کنید. این حرکت را سه بار بدون پائین آوردن دستها تکرار کنید تا یکدوره محسوب شود. پس از آن دستها را از همان مسیر پائین آورید و چند لحظه بدن خود را آزاد بگذارید. این آسانا را چهار دوره (دوازده بار بلند شدن روی پاشنه ) تکرار کنید.

اگر وضع دندان بندی و ساختمان دستگاه گوارش انسان را بررسی کنیم. متوجه خواهیم شد که شباهت زیادی به حیوانات علفخوار دارد و گوشت نمی تواند غذای اصلی انسان باشد. در میان گیاهخواران و خام خوران تقریباً مرضی وجود ندارد و با بدن و فکر سالم سالیان بیشتری عمر می کنند.

چنان که حضرت علی (ع) فرموده اند "شکم خود را گورستان حیوانات نسازید"

کشش تمام بدن و نرمش قفسه سینه در یوگا

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: