نرمش کمر

راست بایستید و دستها را روی کمر قرار دهعید بدن خود را از ناحیه کمر به جلو خم کیند و به آرامی در خلال کشیدن نفس عمیق آن را از سمت چپ به عقب بگردانید (ش1) تا شش ها پر شوند. سپس در خلال خارج نمودن هوا از بینی، کمر را بسمت راست و جلو بگردانید تا شش ها کاملاً خالی شوند.

این تمرین را سه بار از راست بچپ در حالیکه دایره بزرگی توسط گردش سرخود در هوا رسم می کنید، با کنترل دم و بازدم انجام دهید.

پس از آن جهت چرخش را عوض نموده و سه بار از چپ براست آن را تکرار کنید. (ش2)

خم شدن بجلو در حال قیچی (Parsvottanasana)

راست بایستید و پای چپ خود را یکقدم با زانوی صاف از پای راست جلوتر بگذارید و دستها را با آرنج های کشیده بالای سر ببرید (ش3) نفس عمیق بکشید تا شش ها کاملاً پر شوند. بدن را با آهنگی ملایم در حالیکه هوا از بینی خارج می شود به جلو خم کرده و با دستهای خود طرفین پای چپ را لمس کنید (ش4) در حالیکه تنفس کاملاً عادیست. ده ثانیه در این حالت باقی بمانید و در هنگام برگشت بحالت شروع به آرامی نفس عمیق بکشید و دستها را بالای سر برید. (ش3) این آسانا را سه بار با پای چپ و پس از چند لحظه تامل سه بار با پای راست انجام دهید.

اثر

آسانای مذکور موجب کشش عضلات کمر و پاها شده و چربی های اضافی اطراف آن را از بین می برد و پس از مدتی معده را تقویت نموده و به هضم غذا کمک می کند.

یک یوگی واقعی در هنگام تناول غذا یک سوم معده خود را از غذای جامد و یک سوم را از آب و یک سوم دیگر را برای حفظ تمرکز فکر خالی می گذارد و همیشه نیمه سیر دست از غذا می کشد، سبک نگاه داشتن معده باعث می شود که آن قسمت از انرژی که صرف هضم و جذب مواد اضافی می شود، متوجه مغز و سلسله اعصاب شده در نتیجه ذهن همیشه در حالت هشیاری باقی خواهد ماند.

چگونه در یوگا تمرین نرمش کمر و خم شدن به جلو انجام می شود؟

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: