نرمش حنجره

راست بایستید و پاها را جفت کنید و کف دستها را به طرفین عضلات رانها بچسبانید و ستون فقرات را در تمام مدت تمرین صاف نگاه دارید. (ش1) ابتدا سر را به جلو خم کنید تا چانه با حفره گلو مماس شود. (ش2) ششها را کاملاً خالی کنید و چهار ثانیه در این حالت باقی بمانید. اکنون با آهنگی ملایم همراه با تنفس عمیق چانه را از سینه دور نموده و سر را به عقب خم کنید (ش3) چهار ثانیه با شش های کاملاً پر در این حالت باقی بمانید. تمرین فوق راده بار کنترل کامل دم و بازدم تکرار نمائید.

روزهای اول که این حرکت را انجام می دهید بندرت اتفاق می افتد که شتابی که به سر می دهید. درست برابر با شتاب ورود و خروج هوا باشد. ولی اگر در هر تمرین سعی در هماهنگ نمودن عمل تنفس و حرکت سر بکنید، پس از چند جلسه، هماهنگی مذکور بدست می آید. این حالت اگر به همان صورت که ذکر شد، انجام شود تأثیر مثبتی روی تارهای صوتی حنجره دارد و موجب تقویت و رفع گرفتگی صدا می شود و هماهنگ شدن تنفس و حرکت سر اثر خوبی درازدیاد نیروی تمرکز فکر و دقت ذهن دارد.

انجام این حالت چون در تقویت قوای دماغی نقش مهمی را دارد. میل به تصمیم گیری و پایداری و استقامت در آنرا می افزاید از اینرو یوگی ها آنرا جهت تقویت اراده پیشنهاد می کنند.

اثر

این آسانا تأثیر مطلوبی روی حنجره و تارهای صوتی آن دارد و موجب تقویت و ایجاد طنین خوش در صدا می شود. حجم قفسه سینه را زیاد نموده و بقدرت تمرکز فکر میافزاید.

حالت شیر (Simhasana)

به یکی از حالتها بنشینید و انگشتان دستها را از هم باز و یا آرنجهای کشیده بر روی زانوها فشاردهید.

دهان را تا حد امکان باز کرده و زبان را کاملاً بیرون آورید. پلکها را از هم دور نموده و به نوک بینی نگاه کنید. در این حالت تمام عضلات صورت و گردن را منقبض کنید تا صورتتان شکل یک شیر درنده را پیدا کنید. (ش4)

اثر

این آسانا موجب کشش پوست صورت و گردن می شود در نتیجه جریان خون در آنها سریع شده و موجب حفظ شادابی و جوانی صورت خواهد شد.

نرمش حنجره و حالت شیر در یوگا چه تاثیری بر بدن انسان می گذارد؟

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱۳ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: