حالت ماهی (Matsyasana)

این آسانا بلافاصله پس از آساناهای روی شانه ایستادن و حرکت گاوآهن انجام می شود و مدت توقف در آن یک سوم زمان مجموع دو آسانای فوق الذکر است.

به پشت روی زمین بخوابید و پاهای خود را بهم بچسبانید کف دستها را به عضلات ران مماس کنید . سررا به عقب و سینه را به طرف بالا قوس دهید (ش3) و در هنگام توقف حواس را روی تنفسهای آرام و عمیق خود متمرکز کنید.

اثر

انجام آسانای فوق اثر مهمی روی دستگاه تنفس و فعالیت شش ها دارد. به مغز خون می رساند و موجب ازدیاد فعالیت های مغز و نیروی فکر خواهد شد.

حالت ماهی (Matsyasana)

ابتدا دو زانو روی زمین بنشینید و کمرخود را از پشت خم کنید. توسط دستها سنگینی بدن را روی زمین دهید. سپس سر را به عقب و سینه را به بالا قوس دهید (ش1)

شکل 2 حالت دیگری از حرکت ماهی را برای کسانی که به لوتوس کامل می توانند بنشینند، نشان می دهد.

اثر

حرکت ماهی ستون فقرات را در جهت عکس حرکت روی شانه ایستادن و گاو آهن انحنا می دهد از اینرو پس از انجام دو آسانای نامبرده رفتن به حالت ماهی ضروری است. کسانی که به تنگی نفس دچار هستند می توانند این حرکت را جداگانه تمرین کننده و مدت آن را بیفزایند. چون عمیق و بطنی بودن تنفسها در این حالت موجب تحریک شش ها شده و شخص از یک انبساط و لذت فراموش نشدنی بهره مند می شود.

حالت گاو آهن (Halasana)

با بلند کردن هر دو پا روی شانه بایستید پس از کمی مکث هر دو پات را به آرامی از بالای سر به زمین نزدیک کنید (ش1) و پس از چند جلسه تمرین دقت نمائید که پاها بطور ناگهانی و بدون کنترل به زمین اصابت نکنند. هنگامیکه پاها روی زمین قرار گرفتند (ش2) حواس خود را متوجه ناحیه شکم و جلو و عقب رفتن آن تحت تأثیر تنفس ها بنمائید. مدت توقف در این آسانا را کم کم به یک تا دو دقیقه برسانید و برای بحالت عادی بازگشتن درست مانند روی شانه ایستادن عمل کنید.

اثر

انجام این آسانا ایجاد نظم در کار دستگاه گوارش کرده و یبوست را بر طرف می کند. براثر رسیدن خون به ستون فقرات اعصاب تقویت می شود و در بر طرف کردن چربی های اضافی بدن تأثیر مطلوبی دارد.

منظور از حالت ماهی و گاو آهن در یوگا چیست؟

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: