آموزش چند حرکت ورزشی مخصوص شکم و پهلو

حرکت اریبی

(پا باز )

حرکت چاقو از پهلو :

از سمت راست به پهلو دراز بکشید و پاها را روی هم قراردهید دست چپ را پشت سر قرارداده و دست راست را روی پهلوی چپ قرار دهید .

اکنون پای چپ راهمزمان با کشش دست و سر به یکدیگر نزدیک کنید و مجدداً به حالت اولیه باز گردید.این عمل را تا آخر تکراراز یک سمت به پایان برسانید و سپس به سراغ ناحیه عکس از ناحیه دیگر بروید .

توصیه :

اجازه ندهید حرکت دست و پا سبب دور یگزینی شما از کنترل و فشار عضلات پهلو شود .

خم شدن به حالت ضربدری :

به پشت دراز بکشید وزانورا به عرض شانه باز و خم کنید.در زاویه 60درجه آنها را نسبت به زمسن مستقر نمائید .به آرامی دست چپ را پشت سر بیاورید .دست راست را روی شکم قراردهید .آرنج وشانه را به طرف آرنج چپ بالا و به داخل بیاورید به قسمتی که زانو به آرنج نزدیک شده یا برخورئ نمایند ، قبل از آنکه از ناحیه دیگر این تمرین را ادامه دهید حداکثر تکرار را اجرا کنید .

توصیه :

اگر زانو یا آرنج تماس هم نیابند بلامانع است .پاها را حتماً با حد اکثر توانایی و آرامی بالا بیاید.

حرکت شکم فضائی :

برابر تصویر حالت (پوزیسیون )بگیرید ، پاها را به حالت قلاب در یکدیگر بالا نگه دارید و دستها را پشت گردن قلاب کنید .بانزدیک کردن پاها به زمین و بازکردن انقباض شکمی ،پاها را باز و مجدداً به حالت اولیه باز گردانید .

توصیه :

در هنگام فرود پاها تمرکز بیشتری به ناحیه زیرین ناف بنمائید .

در تکرار آخر هر ست 5 ثانیه برای ایجاد حالت ایزومتریک آنرا حفظ (نگه دارید ) کنید .

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: