با ورزش اندامی زیبا و متناسب داشته باشید

بگذارید با مشکلات صادقانه روبرو شویم. صرف نظر از هر مقدار کشش و قوس که در بدن خود پدید آورید، ورزش نمی تواند تحقق یافتن بعضی از تغییرات را ممکن سازد. اگر دارای اندامی ستبر و قوی هستید ورزش نمی تواند شما را بدل به یک فرد ریزنقش کند! ولی می توانید وزنتان را آنچنان در سراسر بدنتان توزیع کند که از اندامی زیبا و متناسب برخوردار شوید.

ورزش نمی تواند قد شما را بلندتر کند، اگر با کفش هایتان قد شما 158 سانتیمتر است، منتظر معجزه نباشید. شاید ورزش بتواند با تصحیح خمیدگی قوز شما را اصلاح کند و نتیجته سه چهار سانتیمتر به قد شما بیفزاید اما از آن بیشتر هرگز امکان پذیر نیست. حتی اگر قد بلند نباشید، هر گاه با اعتماد به نفس خود را جا به جا کنید قد بلندتر به نظر خواهید رسید!

ورزش به شما تناسب می دهد اما هرگز نمی تواند بنیان و ساختمان اندام های شما را دستخوش تغییر سازد.

در اینجا اصرار می ورزم که روزی چند دقیقه وقت خود را اختصاص به ورزش دهید. مطمئنا زندگی ما عاری از هر نوع تحرک و فعالیت جسمی است نه مانند زندگی اجدادمان و نه حتی مانند زندگی والدین خودمان. ما بطور کلی عادت کرده ایم که تلاش نکنیم. جسم ما به منظور تحرک و منشاء فعالیت خلق شده است ما باید چنین فرصتی را از خود دریغ نکنیم.

این بستگی به خود شما دارد که چه نوع ورزشی را برگزیند. این تصمیم بستگی به علائق، سبک زندگی، بودجه و مقدار وقتتان دارد و ورزش هایی چون شنا، تنیس، بدن را از چالاکی خاصی برخوردار می سازد و اگر تنها مایل به انجام آن نیستید دوستان خوبی خواهید یافت که بتواند شما را همراهی کنند. دویدن یا آهسته دویدن به نیروی زیادی نیاز دارد، و کسانی که در شرایط جسمی خوبی نیستند نباید به چنین ورزش هایی مبادرت نمایند.

من راه رفتن و قدم زدن را بهترین نوع ورزش در سراسر دنیا می دانم کافی است یک جفت کفش راحت داشته باشم آن گاه به هر جهت که اشاره کنند بی وقفه حرکت خواهم کرد. راه رفتن به شما امکان می دهد تا محیط اطراف خود را بهتر ببینید. می توانید ساعت ها و ساعت ها راه بپیمایید و به دوردست ها برسید. دوست دارم ساعت های زیادی بعد از شام، وقتی که هوا مناسب است، راه بروم، تفاوتی ندارد که شما یک شهرنشین هستید یا از آزادی و انزوای جاده های ده برخوردار، راه رفتن راه رفتن راضی کننده ترین فعالیتی است که می شناسم.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: