با نحوه انجام چند حرکت ورزشی آشنا شوید

تنفس عمیق

ظرفیت ریه هایتان را افزایش داده، و به گردش خون خود سرعت بیشتری ببخشید و با یکی از بهترین تمرین ها به خود آرامش بدهید. روی زمین به حالتی راحت بنشینید به طوری که کف هر دو پایتان با هم مماس شوند و تا جایی که ممکن است زانوهایتان نزدیک زمین قرار گیرند آن گاه کف دست هایتان را بر روی زانوانتان قرار دهید. سر خود و ستون فقرات خود را بحالت عمودی و راست نگاه دارید. حالا از راه دهان هوا را داخل ریه هایتان کنید بطوری که قفسه سینه و ناحیه شکمتان پر شود، حالا نفس را حبس کنید و تا 5 بشمارید و سپس با فشار هوا را از راه بینی خارج کنید.

دوران سر

به همان حالتی که نشسته اید، شانه هایتان را آرام و راحت بگذاریحالا باید به سرتان حرکاتی دورانی بدهید اما صبر کنید! قبل از این عمل باید از اینجا شروع کنید و سرتان را آرام و آزاد به پایین بیاورید آن قدر که چانه تان روی سینه قرار گیرد. حالا سرتان را باید به طرف است بچرخانید. در این حالت باید به نوعی کش آمدن در عضلات گردنتان حس کنید. حالا ضمن چرخش تا جایی که می توانید سرتان را به عقب متمایل کنید. اکنون چرخش را به طرف چپ از همان جهت سابق ادامه دهید و بگذارید وقتی دوباره یک دور کامل می شود چانه تان روی سینه قرار گیرد. حالا سرتان را بلند کنید و مستقیما به جلو نگاه کنید.

حرکات شانه ها

این حرکات باعث کش آمدن هر دو طرف بدن، شانه ها، بازوان و انگشتان می گردد و در عین حال به شما آرامش می بخشد. دو زانو بنشینید و دست هایتان را به پایین نگاه دارید. حالا دست هایتان را تا جایی که می توانید به طرف سقف بالا ببرید. حالا شانه راستتان را بالا ببرید دوباره هر دو دستتان را تا جایی که می توانید به طرف سقف بالا ببرید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: