آزاد سازی قسمت تحتانی کمر

  1. در حالی که دست ها در دو طرف بدن قرار می گیرند (کف دست ها باید بر زمین بچسبند) کف پاها را بر زمین فشار دهید. سپس لگن را از روی زمین بلند کنید، به طوری که انتهای ستون فقرات در امتداد خط گردن قرار گیرد. سپس عمل بازدم انجام دهید و دوباره به حالت اول برگردید (سعی کنید هنگام برگشت مرحله به مرحله، مهره های کمر را شل و رها سازید)

در حالی که در ورزش کمر را پایین می آورید، عمل دم را انجام دهید و سپس نفس را بیرون دهید کمر را در حالی حرکت دهید که آن را توسط بازوها و ران ها به هم فشرده شده حفظ می کنید.

  1. پشت و کمر را در تماس با زمین قرار دهید و به آرامی زانوهای خود را در بغل بگیرید. این وضعیت را برای چند دقیقه حفظ کنید و نفس عمیقی بکشید. (این روش، بهترین وضعیت برای رفع خستگی می باشد)
  2. ران پای راست را که بر روی زمین قرار دارد تحت کشش قرار دهید و سپس زانوی پای چپ را به نرمی بغل کنید. این حرکت را با پای دیگر انجام دهید. زانو را به مدت چند دقیقه در این وضعیت نگاه دارید و نفس عمیقی بکشید.
  3. هر دو زانو را خم کنید و قوزک هر دو پا را به صورت ضربدری بر روی یکدیگر قرار دهید. سپس باسن را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید (با حرکت دایره وار و پشت بر کف زمین) سپس این نرمش را با حرکت باسن در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت نیز انجام دهید.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: