نوید محمدزاده بازیگر مطرح و سوپراستار ایرانی با یک تیپ خیلی ترسناک و کلاهی که کاملا صورتش را پوشانده است از پدرام شریفی عیادت کرد.

عیادت عجیب و ترسناک نوید محمدزاده از پدرام شریفی