اضطراب سلامتی مثل سایر اضطراب های مشکل ساز، محصول عوامل زیست شناختی و یادگیری است. همان طور که گفتم، برخی از آدم ها زمینه اضطراب دارند. اگر این آدم ها در کودکی، تجارب ناخوشایندی در رابطه یا سلامتی خود داشته باشند برایمثال یکی از والدین خود را بر اثر سرطان از دست داده باشند - یا بر سر بیماری جزیی آنها، هایهوی کرده باشند، در مورد بیماری و سلامتی باورهای نادرستی پیدا خواهند کرد.

این باورها، دو موضوع ناراحتی و خود انگاره را دربر می گیرند. در اینجا برخی از باورهای نادرست مرتبط با ناراحتی را بررسی می کنم :

* اگر می خواهی سالم باشی باید اثری از بیماری در تو نباشد. * همیشه باید بدانی نشانه های چه مفهومی دارند. * با نگرانی می توانی جلوی وقایع را بگیری. * اگر نگران نباشی، اوضاع بدتر می شود. * نشانه های بدنی خبر از یک بیماری جدید می دهند. * فوراً باید کمک بگیری در غیر این صورت افتضاح می شود. در اینجا باورهای نادرست مرتبط به خودانگاره را توضیح می دهم : * من می توانم به سلامتی تمام و کمال برسم. * من نمی توانم مشکلات بدنی جدی را تحمل کنم خصوصاً اگر عامل آن خودم باشم. * اگر بیمار شوم معنایش این است که آدم ضعیف و بی عرضه ای هستم.

عوامل محرک اضطراب سلامتی چه هستند ؟

اضطراب سلامتی گاهی اوقات به خاطر تجربه ای تلخ در زمینه سلامتی ایجاد می شود. دوستی بر اثر سرطان می میرد و بی دلیل نشانه ای مثل التهاب در بدن شما ظاهر می شود. گاهی اوقات نیز وقوع همزمان دو اتفاق موجب اضطراب سلامتی می شود.

استفن که زمینه اضطراب داشت (شواهد نیز نگرانی او را نشان می دادند) در نوجوانی، مادرش را بر اثر ابتلا به سرطان ازدست داده بود. لکه روشن روی پوست او بی خطر و به خاطر پیری بود. این لکه از قدیم روی پوست او بود ولی از وقتی زنش جدا شد - و تحت استرس شدید قرار گرفت به آن لکه توجه کرد.

جدایی همسرش و توجه کردن استفن به لکه، برخی از باورهای اصلی او را تحریک کرده بود. این باورها عبارت بودند از «هیچ اتفاقی نباید از نظر من دور بماند» و «من باید کاملاً سالم باشم، در غیر این صورت آدم بی عرضه ای هستم». این باورها به افکاری منتهی شدند که از یک فاجعه خبر می دادند؛ افکاری مثل «من احتمالاً سرطان دارم»، «این وحشتناک است» و «من باید مطمئن شوم که سرطان ندارم». اینفکرها متقابلاً در کارایی بدن و انگیختگی او تغییراتی ایجاد کردند و باعث شدند یکسره دنبال اطمینان خاطر باشد و با مسئله سرطان مشغولیت ذهنی و وسواسی پیدا کند. استفن روند معمول اضطراب سلامتی را طی کرده بود.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: