ما بیشتر واژه نور را برای آن دسته از طیف الکترومغناطیسی به کار می بریم که قابل رویت باشندو بقیه (مانند اشعه X، اشعه گاما، میکروویو و مادون قرمز) در تشعشع می نامیم. ماوراء بنفش برای ما غیر قابل مشاهده است، البته بعضی از موجودات زنده قادر به دیدن آن هستند، لذا بهتر است آن را تشعشع ماوراء بنفش بنامیم.

UV به سه گروه A, B, C تقسیم می شوند. C بخشی است که کوتاه ترین طول موج را دارد؛ UVC به وسیله ازن موجود در اتمسفر جذب می شود، لذا به سطح زمین نمی رسد.

نور ماوراء بنفش چه اثری بر روی پوست دارد؟

UVB شامل طول موج هایی است که باعث قرمزی، آفتاب سوختگی، سرطان پوست و بعضی تغییرات مرتبط با کهولت می شوند. میزان بسیار اندکی از UVB به زیر سطح اپی درم نفوذ می کند. طول موج هایی بلندتر UVA باعث تحریک سلول های رنگدانه ای (ملانوسیت ها) برای تولید ملانین می شوند ولی باعث آفتاب سوختگی نمی شوند و بیش از UVB در عمق پوست نفوذ می کند. از آنجایی که قادر به تخریب DNA است، با پیری پوست و سرطان پوست مرتبط است. بعضی از واکنش های آلرژیک به داروها که تحت اثر UV است، به علت طول موج های UVA ایجاد می شود.

آیا رنگ پوست اهمیت دارد؟

ملانین، رنگدانه پیچیده ای که به وسیله ملانوسیت ها تولید می شود، قابلت جذب UVB را دارد. به طور کلی هر چه رنگدانه های طبیعی پوست فردی بیشتر باشد، مواجهه با UV کم خطرتر خواهد بود.

برای مثال، سرطان پوست ناشی از مواجهه با آفتاب در کسانی که اصطلاحا سیاه پوست نامیده می شوند، نادر است. متاسفانه برنزه شدن، برای حفاظت از آفتاب در افرادی که پوست روشن تر دارند، یک راه توصیه شده نیست. پوست به چند درجه تقسیم بندی می شود.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: